menu

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska i Pruszków

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska i Pruszków

22 kwietnia 2023
15.00
Muzeum Dulag 121

Serdecznie zapraszamy na prelekcję dr. Mirosława Wawrzyńskiego „Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska i Pruszków” otwierającą cykl wykładów poświęconych historii Pruszkowa. Dr Wawrzyński przybliży historię powstania Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz jej wpływu na powstanie i rozwój wsi Pruszków, Żbików i Tworki. Wykład odbędzie się 22 kwietnia o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum Dulag 121.

Pierwszy wykład dr. Mirosława Wawrzyńskiego z cyklu Pruskoviana poświęcony będzie historii powstania Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i wpływowi, jaki jej otwarcie miało na rozwój gospodarczy i społeczny Pruszkowa, Żbikowa i Tworek. Otwarcie w latach 40. XIX w. Drogi Żelaznej było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i modernizacyjnych pierwszej połowy XIX w. Była to pierwsza linia kolejowa w Królestwie Polskim, która połączyła Warszawę, największe miasto w jego obrębie, z granicą Austrii. Jej uruchomienie otworzyło możliwości dla ekspansywnego rozwoju gospodarki, nowoczesnego przemysłu oraz masowego przewozu towarów i ludzi. To dzięki nim rozpoczęła się niezwykła transformacja Warszawy w duże i silnie zurbanizowane miasto przemysłowe oraz zainicjowało podobne przemiany w miejscowościach położonych przy torach Drogi Żelaznej.

Stacja Pruszków była pierwszym przystankiem Drogi za Warszawą – piętnaście wiorst od Dworca Wiedeńskiego w Warszawie. Jej otwarcie stało się szansą, z której skwapliwie skorzystał niewielki folwark i wieś pańszczyźniana Pruszków oraz okoliczne wsie i kolonie – Żbików i Tworki. Rozpoczęła się rewolucyjna metamorfoza, która w kilkanaście lat przekształciła wspomniane miejscowości w osadę fabryczną z zakładami przemysłowymi zatrudniającymi łącznie kilka tysięcy osób i nowoczesnymi instytucjami pożytku publicznego. W 1916 r. uzyska ona prawa miejskie jako Pruszków. 

Dr. Mirosław Wawrzyński – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki, varsavianista i pruskovianista. Autor książek:, „Bronisław Chajęcki nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa” (2009), „Powietrzny pogrom ZSRR. 22 czerwca 1941” (2014), „Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921. Dynamika rozwoju peryferyjnego” (2017).

Cykl wykładów Pruskoviana: W ramach cyklu wykładów poświęconych historii Pruszkowa dr. Mirosław Wawrzyński przedstawi najważniejsze wątki, wydarzenia i postaci w dziejach rozwoju Pruszkowa, Żbikowa i Tworek. Pierwsza część cyklu poświęcona będzie m.in. powstaniu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, historii największych zakładów pracy oraz pierwszych lokalnych instytucji społecznych.

Skip to content