menu

Bierzemy udział w programie edukacyjnym „Poczuj Polskę”!

Bierzemy udział w programie edukacyjnym „Poczuj Polskę”!

Jedenastu edukatorów, wyłonionych w drodze otwartego naboru, w tym również edukator Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie weźmie udział w pilotażowej edycji programu „Poczuj Polskę”. Jest to część kampanii społeczno-edukacyjnej Barwy Wspólne organizowanej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Celem programu jest wzmacnianie tożsamości narodowej, poznawanie bogactwa kulturowego Polski i kształtowanie postaw patriotycznych rozumianych jako szacunek i miłość do miejsca, w którym żyjemy. Kampania Barwy Wspólne zachęca do świętowania polskości nie tylko przy okazji ważnych wydarzeń rocznicowych, ale również przy codziennym wzmacnianiu świadomości patriotycznej.

Projekt edukacyjny „Poczuj Polskę”

Edukator Muzeum Dulag 121 we współpracy z Narodowym Centrum Kultury poprowadzi cykl  5 warsztatów dla dzieci w wieku 7-10 lat z zakresu następujących tematów:

  • Wrażenia Wspólne
  • Znaki Wspólne
  • Widoki Wspólne
  • Smaki Wspólne
  • Dźwięki Wspólne.

Dzięki materiałom edukacyjnym pobudzającym różne zmysły, znajdującym się w pakiecie sensorycznym „Poczuj Polskę”, uczestniczy mogą poznać polską fotografię dokumentalną, typografię, specyfikę polskiego języka, lokalną przyrodę i regionalne smaki.  Na wspomniany projekt edukacyjny składają się nie tylko autorskie warsztaty oraz materiały plastyczne, ale również wsparcie merytoryczne i rozwój sieci współpracy koordynowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Kampania społeczno-edukacyjnej Barwy Wspólne jest realizowana w siedzibie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, od 15 kwietnia i zakończy się 17 czerwca 2023 roku. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i są realizowane w ramach Klubu Bardzo Młodego Historyka.

Warsztaty realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Barwy Wspólne. Edycja pilotażowa.

Skip to content