menu

Pawiak 1939-1944. Historia niemieckiego więzienia – spotkanie z Joanną Gierczyńską

Pawiak 1939-1944. Historia niemieckiego więzienia – spotkanie z Joanną Gierczyńską

06 maja 2023
17.00
Muzeum Dulag 121

W sobotę, 6 maja, gościem Muzeum Dulag 121 będzie Pani Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, która przybliży historię warszawskiego więzienia niemieckiego z czasów okupacji niemieckiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!

W okresie II wojny światowej Pawiak był największym i najokrutniejszym więzieniem na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Przez jego mury przeszło blisko 100 tys. więźniów, ok. 37 tys. z nich rozstrzelano, 60 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych. Szczególnie w dwóch pierwszych latach funkcjonowania Pawiak pełnił kluczową rolę w realizacji niemieckiej polityki eksterminacji polskich elit (Akcja AB). Później trafiały do niego też osoby zatrzymane w ulicznych łapankach. W końcu lipca 1944 r. więzienie zostało zlikwidowane, a opustoszały kompleks więzienny został wysadzony w powietrze 21 sierpnia 1944 r.

Pod koniec lat 50. XX w. byli więźniowie Pawiaka rozpoczęli starania o uczczenie miejsca pamięci męczeństwa i śmierci tysięcy Polaków z okresu zaborów i okupacji niemieckiej oraz ocalenie zachowanych śladów po dawnym więzieniu. Jak pisała Pola Gojawiczyńska w swoim apelu w „Życiu Warszawy” w 1959 roku Było to bowiem miejsce nie tylko nieopisanych cierpień, zwątpień i śmierci, ale i oporu, hartu, wzrostu człowieka.

Podczas spotkania w Muzeum Dulag 121, Pani Joanna Gierczyńska przybliży historię więzienia Pawiak w latach 1939 – 1944.

Joanna Gierczyńska – historyk, muzealnik, starszy kustosz i kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Autorka i współautorka scenariuszy wystaw stałych w Muzeum Więzienia Pawiak i mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha 25 oraz filmów dokumentalnych poruszających tematykę historii Pawiaka i Szucha. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

Skip to content