menu

Promocja mapy cmentarza żydowskiego

Promocja mapy cmentarza żydowskiego

03 czerwca 2023
17:00-19.00
Muzeum Dulag 121

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Marianem Skwarą, autorem wydanego przez Muzeum Dulag 121 planu „Cmentarza Żydowskiego w Pruszkowie”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 3 czerwca w siedzibie Muzeum Dulag 121 o godzinie 17.

Spotkanie autorskie, które odbędzie się w sobotę 3 czerwca, jest częścią dwudniowej promocji wydanego przez Muzeum Dulag 121 planu „Cmentarza Żydowskiego w Pruszkowie” autorstwa Mariana Skwary, znawcy historii pruszkowskich Żydów, autora monografii „Pruszkowscy Żydzi. Sześć dekad zamkniętych Zagładą” i opiekuna cmentarza. Podczas spotkania porozmawiamy o historii cmentarza i pruszkowskiej społeczności żydowskiej, żydowskich tradycjach chowania zmarłych i architekturze pruszkowskiego cmentarza.

W niedzielę 4 czerwca o godzinie 17. odbędzie się spacer historyczny po terenie cmentarza, który poprowadzi Marian Skwara. Spotykamy się o godzinie 17. na terenie cmentarza – wejście bramą od ulicy Mordechaja Gutowicza. Spacer potrwa około 2 godzin.

Podczas obu wydarzeń mapa będzie dostępna w sprzedaży w cenie 8 złotych. W publikacji obok planu, uwzględniającego spis osób pochowanych na cmentarzu, znalazł się krótki rys historyczny oraz opis planu cmentarza, a także krótkie notki poświęcone m.in. architekturze macew oraz znaczeniu motywów symbolicznych znajdujących się na macewach pruszkowskiej nekropolii. Plan opracował graficznie i złożył Jerzy Parfianowicz.

„Na cmentarzu przy ul. Lipowej 50 w Pruszkowie spoczywa ostatnie pokolenie miejscowych Żydów, które mogło umierać po ludzku, zgodnie z odwiecznym rytmem osiadłych społeczności – narodzin, dorastania, założenia rodziny, wieku dojrzałego i wreszcie odejścia, aby „się przyłączyć do przodków swoich”, choć nie wszystkim było dane dożyć późnej starości. Na cmentarz byli oni odprowadzani przez bolejącą rodzinę, zgodnie z rytuałem bractwa pogrzebowego. Ci, którzy w międzywojniu grzebali swoich bliskich, stawiali kamienie nagrobne z wyrytymi imieniem i data, w większości nie mieli szansy na własny imienny grób. Ostatni „normalny”, udokumentowany pochówek nastąpił w połowie października 1940 r., trzy tygodnie przed zamknięciem całej społeczności w miejscowym getcie, które było pierwszym etapem przed deportacją do getta warszawskiego, a potem, w lecie 1942 r., do obozu zagłady w Treblince.

Cmentarz to swoista instytucja społeczna, której istotą wydaje się wspólnota żywych i umarłych. Człowiek ma świadomość, że kiedy znajdzie się „po drugiej stronie”, to nie przestanie być członkiem wspólnoty, ponieważ pozostaje ogniwem w łańcuchu pokoleń, a łańcuch ten wykonano z bardzo trwałego materiału, któremu na imię Pamięć. Zagłada Żydów przyniosła rozerwanie tej cmentarnej wspólnoty. W Pruszkowie zostali tylko umarli.

Cmentarz żydowski przy ul. Lipowej jest jedynym trwałym i widocznym świadectwem istnienia społeczności żydowskiej w Pruszkowie. Należy do najmłodszych i najmniejszych kirkutów na Mazowszu. Los obszedł się z nim łaskawiej niż z większością cmentarzy żydowskich w Polsce. Po wielu z nich nie pozostał kamień na kamieniu, i to w znacznej części w następstwie powojennych rabunków i wandalizmu. Natomiast w Pruszkowie większa cześć cmentarnej substancji zachowała się do naszych czasów, choć trudno oszacować rozmiar strat.  Historia miasta Pruszkowa jest krótka – jeszcze do lat 70. XIX w. była to mała folwarczna wioska. Dzisiaj nasze miasto może się chlubić posiadaniem w swej urbanistycznej tkance wyjątkowego obiektu. Jest nim cmentarz, na którym inskrypcje na nagrobkach są wyryte w tym samym języku, tymi samymi znakami, jakimi były pisane najstarsze teksty świata w jednej z kolebek cywilizacji europejskiej. Nagrobne kamienie przy ul. Lipowej są jakby kapsuła czasu, w której obecni mieszkańcy miasta mogą oglądać najgłębsze korzenie swej tożsamości.”

Ze wstępu Mariana Skwary

Wydanie planu patronatem objęły: Gmina Żydowska w Warszawie, Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz

Skip to content