menu

Wystawa „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945” w Parku Kościuszki

Wystawa „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945” w Parku Kościuszki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Muzeum Dulag 121 wystawą planszową „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945” która prezentowana będzie do 31 lipca w pruszkowskim Parku Kościuszki przy altanie od strony ul. Drzymały. Wystawa swoją premierę miała w czasie tegorocznej Nocy Muzeów.

Wystawa została poświęcona historii Wojskowej Służby Kobiet – pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej na terenie Pruszkowa, Piastowa, Ursusa, Sękocina i Raszyna, ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia struktur tej organizacji i przedstawienia zakresu działalności jej poszczególnych referatów.

Członkinie WSK  z referatu łączności, sanitarnego, gospodarczo-administracyjnego i ochronno-wartowniczego niosły m.in. pomoc medyczną, materialną i duchową wypędzonej ludności cywilnej i powstańcom, którzy znaleźli się w obozach przejściowych w Pruszkowie, Piastowie i Ursusie. Tekstom merytorycznym towarzyszy wybór cytatów pochodzących ze wspomnień byłych członkiń WSK. Narracja historyczna została wzbogacona o unikalne, relacje, raporty i meldunki ze zbiorów m.in. żołnierza AK i znawcy wojennej historii Pruszkowa Zdzisława Zaborskiego oraz komendantki łączności WSK VI Rejonu „Helenów”  Henryki Zdanowskiej. Na wystawie znalazły się również poglądowe mapy, które przybliżą współczesnemu odbiorcy realia warunków konspiracyjnych na terenie Pruszkowa  i okolicznych miejscowości.

Wystawę honorowym patronatem objęli: Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch, Archiwum Akt Nowych, Centralna Biblioteka Wojskowa i Fundacja Generał Zawackiej.

Skip to content