menu

Kobiety w konspiracji – spotkanie poświęcone działalności Wojskowej Służby Kobiet w Ursusie w latach 1939-1945 w Izbie Tożsamości Ursusa

Kobiety w konspiracji – spotkanie poświęcone działalności Wojskowej Służby Kobiet w Ursusie w latach 1939-1945 w Izbie Tożsamości Ursusa

16 września 2023
17:00
Izba Tożsamości Ursusa, ul. Traktorzystów 20, Warszawa

16 września o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy do Izby Tożsamości Ursusa (ul. Traktorzystów 20 w Warszawie), gdzie odbędzie się spotkanie poświęcone historii Wojskowej Służby Kobiet – pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej w Ursusie w latach 1939-1945. Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja wystawy planszowej przygotowanej przez Muzeum Dulag 121 „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu AK „Obroża” w latach 1939-1945”. 

Już podczas kampanii wrześniowej kobiety wykazały się niezwykłym zaangażowaniem w pomoc rannym i chorym żołnierzom. Szczególnie zasłużyły się członkinie PWK i PCK, które przed wybuchem wojny ukończyły kursy sanitarne. Wkrótce większość ochotniczek z 1939 r. zasiliła szeregi tworzących się na terenie Pruszkowa i okolicznych miejscowości organizacji konspiracyjnych. Od 1942 r. kobiece formacje formalnie stały się częścią WSK – konspiracyjnej pomocniczej służby kobiet działającej przy AK. Na terenie VI Rejonu „Helenów” funkcjonowały cztery referaty WSK: łączności, sanitarny, gospodarczo-administracyjny i ochronno-wartowniczy. Członkinie WSK z ogromną skrupulatnością i odpowiedzialnością podchodziły do powierzonych im zadań z zakresu kolportażu prasy konspiracyjnej, propagandy czy działalności wywiadowczej. Szczególną rolę odegrał tutaj referat łączności dowodzony przez Henrykę Zdanowską. Przedwojenna instruktorka PWK stworzyła efektywnie działającą siatkę łączności konspiracyjnej, która zapewniła sprawne funkcjonowanie struktur AK w VI Rejonie „Helenów”. Służba kobiet miała się okazać kluczowa w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Członkinie służby łączności, sanitarnej i gospodarczo-administracyjnej z niezwykłą determinacją i odwagą niosły pomoc medyczną, materialną i duchową wypędzonej ludności cywilnej i powstańcom, którzy znaleźli się w obozach przejściowych w Pruszkowie, Piastowie i Ursusie. Po zakończeniu Powstania Warszawskiego kobiety kontynuowały pracę konspiracyjną. Pomimo grożących im na co dzień niebezpieczeństw i represji nie zaprzestały wykonywania swoich zadań aż do momentu rozwiązania struktur AK.

W spotkaniu weźmie udział Iwona Burzyńska – autorka wystawy „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu AK „Obroża” w latach 1939-1945”, która opowie m.in. o historii oddziałów Armii Krajowej na przedpolach stolicy, formowaniu się żeńskich formacji w okupowanym Pruszkowie i okolicznych miejscowościach z naciskiem na Ursus, o strukturze organizacyjnej i zakresie działalności poszczególnych referatów Wojskowej Służby Kobiet i powojennych losach niektórych z jej członkiń.

Skip to content