menu

Wystawa „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945” w Izbie Tożsamości Ursusa

Wystawa „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945” w Izbie Tożsamości Ursusa

Miło nam poinformować, że od 1 września naszą wystawę „W konspiracji. Działalność Wojskowej Służby Kobiet w VI Rejonie „Helenów” VII Obwodu „Obroża” AK w latach 1939-1945” będzie można zobaczyć w Izbie Tożsamości Ursusa (ul. Traktorzystów 20 w Warszawie). Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających do 31 października.

Wystawa została poświęcona historii Wojskowej Służby Kobiet – pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej na terenie Pruszkowa, Piastowa, Ursusa, Sękocina i Raszyna, ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia struktur tej organizacji i przedstawienia zakresu działalności jej poszczególnych referatów.

Członkinie WSK  z referatu łączności, sanitarnego, gospodarczo-administracyjnego i ochronno-wartowniczego niosły m.in. pomoc medyczną, materialną i duchową wypędzonej ludności cywilnej i powstańcom, którzy znaleźli się w obozach przejściowych w Pruszkowie, Piastowie i Ursusie. Tekstom merytorycznym towarzyszy wybór cytatów pochodzących ze wspomnień byłych członkiń WSK. Narracja historyczna została wzbogacona o unikalne, relacje, raporty i meldunki ze zbiorów m.in. żołnierza AK i znawcy wojennej historii Pruszkowa Zdzisława Zaborskiego oraz komendantki łączności WSK VI Rejonu „Helenów”  Henryki Zdanowskiej. Na wystawie znalazły się również poglądowe mapy, które przybliżą współczesnemu odbiorcy realia warunków konspiracyjnych na terenie Pruszkowa  i okolicznych miejscowości.

Wystawę honorowym patronatem objęli: Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch, Archiwum Akt Nowych, Centralna Biblioteka Wojskowa i Fundacja Generał Zawackiej.

Skip to content