menu

Zmarła Teresa Stanek ps. Mitsuko (1929-2023)

Zmarła Teresa Stanek ps. Mitsuko (1929-2023)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Teresy Stanek ps. Mitsuko, uczestniczki Powstania Warszawskiego i prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości żałobne rozpocznie Msza św. w dniu 16 września o godz. 10:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego bezpośrednio po której nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu rodzinnego na Cmentarzu Stare Powązki.

Pani Teresa Stanek była członkiem Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 I Niosących Im Pomoc.

W czasie II wojny światowej Teresa Stanek była członkiem Szarych Szeregów. Jako żołnierz Armii Krajowej brała udział w małym sabotażu, przygotowaniach do akcji „Burza” i kolportażu materiałów konspiracyjnych. Była wiceprzewodniczącą NSZZ Solidarność. Od 2021 r. pełniła funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Pamiątkową Akcji „Burza”, Złotą Odznaką Szarych Szeregów, Medalami „Pro Memoria” oraz „Pro Patria”.

Pracownicy Muzeum Dulag 121 składają głębokie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Skip to content