menu

Obchody Dnia Pamięci 2023 – relacja

Obchody Dnia Pamięci 2023 – relacja

W sobotę, 30 października odbyły się uroczyste obchody „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc” organizowane przez Powiat Pruszkowski, Miasto Pruszków, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz  Muzeum Dulag 121. Tegoroczne Obchody zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 tradycyjne pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” na terenie dawnych Warsztatów Kolejowych i obozu Dulag 121 od odśpiewania Hymnu Narodowego przez Orkiestrę Wojskową z Siedlec.  Na uroczystość licznie przybyli Świadkowie Historii – byli więźniowie obozu Dulag 121, Powstańcy Warszawscy i Kombatanci II wojny światowej

Na tegorocznych Obchodach Dnia Pamięci byli obecni:

 • Pani Irena Zofia Romaszewska – Doradca Prezydenta RP, członek Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Pamięci i były więzień obozu Dulag 121.
 • Członkowie Komitetu Honorowego:

Pani Barbara Wojnarowska-Gautier – Prezes Stowarzyszenia Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego – Prawo do Prawdy

Pan Wojciech Łukasik – Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania Warszawskiego 1944

Pani Iwona Rutkowska-Kaczmarek – Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny Oddział Warszawsko-Mazowiecki

Pan Waldemar Kowarski – Wiceprezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny Oddział Pruszków

Pan Robert Falkowski – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło nr 6 w Pruszkowie

 • Przedstawiciele władz państwowych:

Pani Magdalena Beyer reprezentująca Pana Mateusza  Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów

Pani Magdalena Sawka reprezentująca Pana Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych

Pani Barbara Socha reprezentująca Panią Marlenę Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Pan Zbigniew Siedlewski reprezentujący Pana Karola Nawrockiego Prezesa Instytutu Pamięci  Narodowej

Pani Katarzyna Gontarz reprezentująca Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Mazowieckiego

Pan Artur Świercz reprezentujący Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego

 • Senatorowie i Posłowie RP m.in.: Anita Czerwińska i Zdzisław Sipiera – Posłowie na Sejm RP
 • Pan Kazimierz Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 • Pani Natalie Reglinski reprezentująca Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec
 • Pan Andrzej Zawistowski reprezentujący Panią Magdalenę Gawin – Dyrektor Instytutu Pileckiego
 • Przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego na czele z Panem Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim i Panem Rafałem Sieradzkim Przewodniczącym Rady Powiatu Pruszkowskiego
 • Przedstawiciele Miasta Pruszkowa na czele z Panem Pawłem Makuchem Prezydentem Miasta Pruszkowa oraz Panem Piotrem Bąkiem Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Pruszkowa
 • Pan Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Ursus
 • Wójtowie i burmistrzowie okolicznych miejscowości
 • Przedstawiciele służb mundurowych
 • Proboszczowie i Księża okolicznych parafii
 • Przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych
 • Dyrektorzy, nauczyciele i młodzież ze szkół Powiatu Pruszkowskiego.
 • Mieszkańcy Warszawy i Pruszkowa oraz miejscowości Powiatu Pruszkowskiego i okolicznych powiatów

Po powitaniu zgromadzonych na uroczystości gości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Pani Teresy Stanek ps. Mitsuko, uczestniczki Powstania Warszawskiego i prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także członka Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc.

Następnym punktem programu uroczystości  było odczytanie przez  Panią Irenę Zofię Romaszewską Doradcę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesłania skierowanego do uczestników tegorocznych Obchodów przez Pana Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Irena Zofia Romaszewska w imieniu Pana Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazała również na ręce organizatorów flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas tegorocznych uroczystości zostały również przekazane na ręce Organizatorów listy skierowane do uczestników tegorocznych Obchodów. List w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego przekazała Pani Magdalena Beyer Radna Powiatu Pruszkowskiego. List w imieniu Pana Jarosława Kaczyńskiego Wiceprezesa Rady Ministrów przekazała Pani Anita Czerwińska Poseł na Sejm RP. List od Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego przekazany został przez Pana Artura Świercza Radnego Powiatu Pruszkowskiego. Pan Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Ursus przekazał list od Pana Rafała Trzaskowskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Jednym z najbardziej wzruszających momentów w czasie tegorocznych uroczystości były przemówienia Świadków Historii. Swoimi refleksami na temat pobytu w obozie przejściowym w Pruszkowie podzieli się: Pani Barbara Piotrowska, Pani Danuta Charkiewicz-Topolska, Pan Stanisław Kolanowski i Pana Jan Dąmbrowski.

Przemówienie wygłosili również gospodarze tegorocznych uroczystości Pan Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski  i Pan  Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa.

Po mowach okolicznościowych nastąpiło uroczyste odczytanie Apelu Pamięci przez oficera Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego podporucznika Wojciecha Hanaka, a następnie żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oddali salwę honorową.  Jednym z ostatnich akcentów tegorocznych Obchodów była ceremonia złożenia wieńców przed pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” przez Świadków Historii – byłych więźniów obozu Dulag 121 i Organizatorów Obchodów Dnia Pamięci oraz ceremonia zapalenia zniczy przez uczestników uroczystości Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa”.

Przed pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” złożyli wiązanki i zapalili znicze m.in.: przedstawiciele Świadków Historii – Pani Aleksandra Tyszkowska, Barbara Żurawska, Eugeniusz Wakulewski, Kazimierz Kowalczyk i Tadeusz Tokarski, Pani Irena Zofia Romaszewska reprezentująca Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę, przedstawiciele Organizatorów i członkowie Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Pamięci, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich, senatorowie i posłowie RP, reprezentanci władz państwowych i ambasad, władz  samorządowych, przedstawiciele instytucji, muzeów i organizacji społecznych, funkcjonariusze służb mundurowych i proboszczowie i księża z okolicznych parafii.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” młodzież ze szkół powiatu pruszkowskiego wręczyła symboliczne bukiety Świadkom Historii, byłym więźniom obozu Dulag 121.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości Obchodów Dnia Pamięci Pani Małgorzata Bojanowska dyrektor Muzeum Dulag 121 zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek. Dla Świadków Historii  spotkanie stało się okazją do rozmów i wymiany swoich wojennych doświadczeń.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Obchodów.

Za pomoc przy organizacji i promocji tegorocznych Obchodów Dnia Pamięci pragniemy serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom: Powiatowi Pruszkowskiemu, Miastu Pruszków, Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutowi Pamięci Narodowej.

Dziękujemy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestrze Wojskowej za asystę honorową podczas uroczystości.

Bardzo dziękujemy Harcerzom z Hufca ZHP Pruszków oraz uczniom z Liceum Ogólnokształcącego im. F. Nansena w Piastowie i młodzieży z pruszkowskich szkół, którzy aktywnie wspierali nas w dniu uroczystości. Dziękujemy także Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Straży Miejskiej za zabezpieczenie uroczystości, a także ochroniarzom Solid pracującym na terenie MLP Group za pomoc w kierowaniu ruchem samochodów.

Dziękujemy patronom medialnym i wszystkim mediom oraz instytucjom, które włączyły się w promocję tegorocznych obchodów, w szczególności: TVP Info, TVP Polonia, TVP Historia, Polskiemu Radiu, Dziennikowi Rzeczpospolita, tygodnikowi „Do Rzeczy”, magazynowi i portalowi „wSieci Historii”, „Historia do Rzeczy”, „Gość Niedzielny”, portalowi internetowemu Historykon.pl, dzieje.pl, „Z Pruszkowa”, dwutygodnikowi „Mocne Strony”, Telewizji Kablowej Tel-Kab, Radio Bogoria, Pop Radio, miesięcznikowi  „Głos Pruszkowa”, „Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego”, „Pruszkowskie Wieści”, „Flesch Mazowsza”, „Przegląd Regionalny” i „Przegląd Piaseczyński”, Gazeta WPR.

Szczególne podziękowania kierujemy do MLP Group S.A, który po raz kolejny umożliwił zorganizowanie Obchodów Dnia Pamięci na terenie byłych Warsztatów Kolejowych i Obozu Dulag 121.

Dziękujemy mieszkańcom Warszawy, Pruszkowa i okolicznych miejscowości, którzy wzięli udział w obchodach.

W szczególności za obecność dziękujemy byłym Więźniom Obozu Dulag 121, Powstańcom Warszawskim i kombatantom, którzy każdego dnia dają świadectwo traumatycznych doświadczeń związanych z II wojną światową.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości. Fotografie dzięki uprzejmości Powiatu Pruszkowskiego.

Skip to content