menu

„Cztery Norymbergi” – wykład dr. Michała Zawiszy, autora wystawy „Zbrodnie (nie)osądzone”

„Cztery Norymbergi” – wykład dr. Michała Zawiszy, autora wystawy „Zbrodnie (nie)osądzone”

04 listopada 2023
15.00
Muzeum Dulag 121

W pierwszy listopadowy weekend, zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na wykład dr. Michała Zawiszy – pracownika Biura Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach i autora wystawy „Zbrodnie (nie)osądzone. Rozliczenia z niemieckimi sprawcami zbrodni z okresu II wojny światowej”. Dr Zawisza przedstawi jak po wojnie wyglądało rozliczanie niemieckich sprawców zbrodni w wybranych państwach Europy. Spotkanie odbędzie się 4 listopada o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum przy ul. 3 Maja 8A w Pruszkowie, a wystawa do 13 listopada jest do obejrzenia w Parku im. T. Kościuszki w Pruszkowie.

Powojenne rozliczenia ze sprawcami zbrodni z okresu II wojny światowej stały się tematem podjętym w najnowszej wystawie Delegatury IPN w Kielcach pt. „Zbrodnie (nie)osądzone. Rozliczenia z niemieckimi sprawcami zbrodni z okresu II wojny światowej”. Jest to pierwsza wystawa, która podejmuje ten ważny temat i obrazuje go w tak szerokim zakresie. Na 27 planszach autorzy ukazali zasięg rozliczeń w poszczególnych krajach Europy, a także przedstawili przykłady zbrodni i odpowiedzialnych za nie osób, które nigdy nie stanęły przed sądem lub zostały uniewinnione nawet mimo obciążających zeznań lub dowodów winy

W sobotę, 4 listopada gościem Muzeum Dulag 121 będzie autor scenariusza wystawy „Zbrodnie (nie)osądzone” dr Michał Zawisza, który podczas wykładu przedstawi zakres i charakter rozliczeń z niemieckimi sprawcami zbrodni w wybranych państwach Europy, przez pryzmat najważniejszych procesów z lat czterdziestych XX w. Dr Zawisza omówi m.in. rezultaty prac Najwyższego Trybunału Narodowego, który osądził najważniejszych dygnitarzy niemieckich na okupowanych ziemiach polskich, jak również przybliży okoliczności nieosądzenia wielu niemieckich zbrodniarzy oraz poda przykłady osób, które – mimo obciążających je dowodów – uniknęły odpowiedzialności.

Serdecznie zapraszamy!

dr Michał Zawisza (ur. 1985 r.), absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownik Biura Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach, zajmuje się historią najnowszą Polski, zwłaszcza dziejami społeczno-ekonomicznymi PRL, autor wystaw edukacyjnych oraz prac naukowych i popularnonaukowych.

Skip to content