menu

Oferta dla szkół podstawowych 2023

Oferta dla szkół podstawowych 2023

Podstawowe informacje:

 • rezerwacji zajęć edukacyjnych można dokonać e-mailowo: edukacja@dulag121.pl lub telefonicznie  +48 574-479-547.

Tematy lekcji muzealnych:

Klasy 1-3

Zajęcia realizują podstawę programową kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej klas 1-3. Lekcje trwają 45 minut.

Co to jest Muzeum?
Zajęcia wprowadzają najmłodszych uczniów w fascynujący świat muzeów. Dzieci poznają funkcje instytucji kultury oraz dowiadują się dlaczego warto regularnie odwiedzać muzea.

Polska! Stąd Pochodzę!
W Lekcja muzealna przybliża uczniom tematykę symboli narodowych takich jak godło, hymn, czy flaga. Najmłodsi dowiadują się, czym jest patriotyzm i jak można go praktykować.

Pocztówka z Pruszkowa
Na zajęciach dzieci poznają historię naszego miasta. Rozmawiamy o tym, jak powstawał Pruszków, gdzie produkowano czego słynie Pruszków, gdzie produkowano kredki Bambino oraz zaprojektujemy własną pocztówkę.

Uczeń podczas lekcji muzealnych:

 • poznaje historię kraju i regionu,
 • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się,
 • opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka,
 • jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek,
 • doskonali umiejętności plastyczne,
 • wyraża ekspresję twórczą przejawiającą się w działaniach indywidualnych i zespołowych.

Klasy 4-6

Zajęcia realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej klas
4-6. Lekcje trwają 60 minut.

Skrzynia skarbów
W przystępny sposób przybliżamy historię obozu Dulag 121 posługując się przedmiotami ukrytymi w skrzyni. Dzieci dowiadują się, czym jest wojna i jakie przedmioty w czasie jej trwania są najcenniejsze.

Zwierzęta w Obozie Dulag 121
Podczas lekcji przedstawimy temat zwierząt, które wraz z właścicielami przeżyły Powstanie Warszawskie oraz zostały wygnane do obozu Dulag 121. Na zajęciach zwracamy szczególną uwagę na to w jaki sposób wojnę postrzegają dzieci.

Pruszkowska Fabryka Ołówków
Zajęcia przybliżają uczniom rozwój fabrycznego Pruszkowa. Mapa Pruszkowa z przełomu XIX i XX wieku, służy nam jako tło do przeprowadzenia gry edukacyjnej, dzięki której dowiadujemy się więcej o Fabryce Ołówków, Fabryce Fajansu i o innych pruszkowskich zakładach.

Uczeń podczas lekcji muzealnych:

 • poznaje ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju,
 • zostaje wprowadzony w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się,
 • opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka,
 • jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek.

Klasy 7-8

Zajęcia realizują podstawę programową kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej klas 6-8 z zakresu przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski. Lekcje trwają od 60 do 75 minut.

Historia obozu Dulag 121
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z genezą powstania obozu Dulag 121 w Pruszkowie, jego historią, a także losem ludności cywilnej wypędzonej podczas Powstania Warszawskiego.

Solidarność i wsparcie
Podczas lekcji młodzież dowiaduje się na czym polegała pomoc w obozie Dulag 121 i poza jego granicami dla ludności Warszawy, wypędzonej w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu.

Kobiety w konspiracji
Uczniowie poznają strukturę organizacyjną Wojskowej Służby Kobiet – pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej w latach 1939-1945 na terenie Pruszkowa i okolicznych miejscowości. Uczestnicy zajęć będą mogli wcielić się w rolę łączniczek, sanitariuszek oraz członkiń służby gospodarczej i wartowniczej.

Podczas lekcji muzealnych uczeń:

 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • potrafi umieścić procesy, zjawiska i fakty historyczne w czasie oraz porządkować je
  i ustalić związki przyczynowo-skutkowe,
 • dostrzega zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym,
 • umie krytyczne analizować informacje uzyskane z różnych źródeł (w tym kartograficznych), potrafi wyciągnąć z nich wnioski,
 • umie zlokalizować w przestrzeni procesy, zjawiska i fakty historyczne przy wykorzystaniu map i planów w różnych skalach,
 • rozróżnia w narracji historycznej warstwy informacyjne, wyjaśniające i oceniające,
 • potrafi wyjaśnić związki przyczynowo-skutkowe, analizować zjawiska i procesy historyczne,
 • dostrzega potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności,
 • poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych, zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje,
 • rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych,
 • wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu Powstania Warszawskiego,
 • zdobywa podstawową wiedzę na temat praw człowieka,
 • doskonali ciche i głośne czytanie,
 • korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje,
 • rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji,
 • poznaje życie kulturalne swojego regionu,
 • dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów.

Terminy i koszty lekcji muzealnych:

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00. Cena lekcji muzealnej 50 zł + 4 zł (cena biletu ulgowego dla każdego ucznia), opiekunowie wstęp bezpłatny. W przypadku lekcji wyjazdowej odbywającej się w szkole, cena zajęć wynosi 50 zł + koszt dojazdu edukatora. Prosimy o rezerwowanie miejsc na zajęcia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Dojazd do Muzeum Dulag 121

Adres: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A w Pruszkowie.

Na lekcję muzealną dotrzesz:

 • Pruszków: pieszo lub autobusem nr: 6,7/
 • Warszawa i okolice: dojazd pociągiem SKM lub KM ze Śródmieścia oraz dojazd kolejką WKD + spacer do Muzeum ze stacji (około 15 min pieszo ze stacji Tworki).
Skip to content