menu

Oferta dla szkół ponadpodstawowych 2023

Oferta dla szkół ponadpodstawowych 2023

Podstawowe informacje:

 • rezerwacji zajęć edukacyjnych można dokonać e-mailowo: edukacja@dulag121.pl lub telefonicznie  +48 574-479-547.

Tematy lekcji muzealnych:

Wszystkie zajęcia realizują podstawę programową kształcenia
ogólnego i rozszerzonego dla szkoły ponadpodstawowej z zakresu przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski. Lekcje muzealne trwają 90 minut.

Historia obozu Dulag 121
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z genezą powstania obozu Dulag 121 w Pruszkowie, jego historią, a także losem ludności cywilnej wypędzonej podczas Powstania Warszawskiego.

Solidarność i wsparcie
Podczas lekcji młodzież dowiaduje się na czym polegała pomoc w obozie Dulag 121 i poza jego granicami dla ludności Warszawy, wypędzonej w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu.

Kobiety w konspiracji
Uczniowie poznają strukturę organizacyjną Wojskowej Służby Kobiet – pomocniczej służby działającej w ramach Armii Krajowej w latach 1939-1945 na terenie Pruszkowa i okolicznych miejscowości. Uczestnicy zajęć będą mogli wcielić się w rolę łączniczek, sanitariuszek oraz członkiń służby gospodarczej i wartowniczej.

Historia pruszkowskich Żydów

Podczas lekcji przedstawimy temat historii pruszkowskich Żydów. Lekcja odbywa się na Cmentarzu żydowskim, na którym porozmawiamy o historii cmentarza i pruszkowskiej społeczności żydowskiej, żydowskich tradycjach chowania zmarłych i architekturze pruszkowskiego cmentarza.

Fabryczny Pruszków

Zajęcia przybliżają uczniom rozwój fabrycznego Pruszkowa. Mapa Pruszkowa z przełomu XIX i XX wieku, posłuży nam jako tło do przeprowadzenia gry edukacyjnej, dzięki której dowiemy się więcej o Fabryce Ołówków, czy Fabryce Fajansu.

Podczas lekcji muzealnych uczeń:

 • rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł,
 • analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego,
 • kształtuje więzi z krajem ojczystym, świadomość obywatelską, postawę szacunku i odpowiedzialności za własne państwo,
 • uczy się szacunku dla dziedzictwa narodowego, wyrabiania poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne,
 • uczy się szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw,
 • rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego,
 • dostrzega mnogość perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny,
 • ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych,
 • tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym,
 • dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego,
 • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
 • rozbudza zainteresowania przeszłością swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną,
 • kształtuje zdolności humanistyczne, sprawności językowe, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, krytycznego formułowania wypowiadania własnych opinii.

Terminy i koszty lekcji muzealnych:

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00. Cena lekcji muzealnej 50 zł + 4 zł (cena biletu ulgowego dla każdego ucznia), opiekunowie wstęp bezpłatny. W przypadku lekcji wyjazdowej odbywającej się w szkole, cena zajęć wynosi 50 zł + koszt dojazdu edukatora. Prosimy o rezerwowanie miejsc na zajęcia z minimum z tygodniowym wyprzedzeniem.

Dojazd do Muzeum Dulag 121

Adres: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A w Pruszkowie.

Na lekcję muzealną dotrzesz:

 • Pruszków: pieszo lub autobusem nr: 6, 7.
 • Warszawa i okolice: dojazd pociągiem SKM lub KM ze Śródmieścia oraz dojazd kolejką WKD + spacer do Muzeum z wyżej wspomnianych stacji (około 15 min pieszo ze stacji Tworki).
Skip to content