menu

Muzeum Dulag 121 gościem „Czwartku na Tłomackiem”

Muzeum Dulag 121 gościem „Czwartku na Tłomackiem”

W czwartek 15 lutego pracownicy Muzeum Dulag 121 gościli w Żydowskim Instytucie Historycznym podczas panelu dyskusyjnego pt.: „Żydzi w Pruszkowie: życie – zagłada – pamięć”. Tematem spotkania była historia pruszkowskiej społeczności żydowskiej – jej początki w Pruszkowie, rola w rozwoju miasta, udział w życiu kulturalnym i społecznym, jak również historia getta w Pruszkowie i losy pruszkowskich Żydów w czasie II wojny światowej. Podczas spotkania nie zabrakło również tematu upamiętnienia społeczności żydowskiej w Pruszkowie.

Wśród panelistów czwartkowego spotkania znaleźli się: prof. Andrzej Żbikowski – pracownik Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, Pan Marian Skwara – znawca historii Pruszkowa i pruszkowskich Żydów, Pan Maciej Boenisch – kustosz Muzeum Dulag 121, autor projektu „Pruskoviana” oraz Pan Grzegorz Zegadło – wieloletni dyrektor Książnicy Pruszkowskiej, wydawca książek o historii Pruszkowa. Spotkanie prowadziła Pani Anna Chomiak – edukator Muzeum Dulag 121.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Żydowskiego Instytutu Historycznego za zaproszenie i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Skip to content