menu

Żydzi w Pruszkowie: życie – zagłada – pamięć. Panel dyskusyjny w ŻIH

Żydzi w Pruszkowie: życie – zagłada – pamięć. Panel dyskusyjny w ŻIH

15 lutego 2024
18.00
Żydowski Instytut Historyczny (Tłomackie 3/5, Warszawa)

W czwartek 15 lutego o godz. 18.00 będziemy gościć w Żydowskim Instytucie Historycznym podczas panelu dyskusyjnego pt.: „Żydzi w Pruszkowie: życie – zagłada – pamięć”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie ŻIH (Tłomackie 3/5, Warszawa).

Dzieje pruszkowskich Żydów stanowić będą temat Czwartku na Tłomackiem 15 lutego. O początkach osadnictwa, relacjach polsko-żydowskich na przestrzeni dziejów, wkładzie Żydów w lokalne dziedzictwo, Zagładzie i pamięci dyskutować będą prof. Andrzej Żbikowski z Działu Naukowego ŻIH, Marian Skwara, niezależny badacz historii pruszkowskiej społeczności Żydowskiej i Maciej Boenisch z Muzeum Dulag 121. Spotkanie poprowadzi Anna Chomiak z Muzeum Dulag 121.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego o godzinie 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym.

***

prof. Andrzej Żbikowski – historyk i politolog, pracownik Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor i edytor dokumentów źródłowych, m.in. raportu Jürgena Stroopa z tłumienia powstania w getcie warszawskim „Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!” Oraz tomu 3. „Relacje z Kresów” Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma. Laureat Nagrody Hirszowiczów za 2021 rok w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz popularyzacji historii Żydów polskich.

Marian Skwara – były dziennikarz i wydawca (obecnie na emeryturze), nadal aktywny jako publicysta, tłumacz i regionalista. Autor książek „Dzieje Pruszkowa do roku 1945” oraz „Pruszkowscy Żydzi”, a także wielu artykułów na temat lokalnej historii. Ostatnio opublikował wydawnictwo „Cmentarz żydowski w Pruszkowie”.

Maciej Boenisch – kustosz w Muzeum Dulag 121, redaktor działu „Pruskoviana”, autor wystaw popularyzujących dzieje Pruszkowa, książki „Samorządność i niepodległość. Pruszków w dobie walki o niepodległość 1844-1928”, a także autor antologii poświęconych lokalnej historii „Wielka wojna Pruszków 1914-1918” i „Jan Szczepkowski Kronikarz z Pruszkowa. Wspomnienia, artykuły, felietony”.

Anna Chomiak – absolwentka historii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej na kierunku politologia. Związana z lokalnymi mediami i działaniami społecznymi Pruszkowa. Edukatorka Muzeum Dulag 121.

Skip to content