menu

81. rocznica powstania w getcie warszawskim

81. rocznica powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia obchodziliśmy 81. rocznice wybuchu powstania w getcie warszawskim –największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Z tej okazji Muzeum Dulag 121 zorganizowało wydarzenia dla dzieci i dorosłych.

Akcja Żonkile w Muzeum Dulag 121

W rocznicę powstania w getcie warszawskim zaprosiliśmy uczniów pruszkowskich szkół na warsztaty organizowane w ramach tegorocznej Akcji Żonkile. 140. uczniów z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 mieli okazję premierowo obejrzeć film animowany „Pamięć Drobinek” przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Rozmawialiśmy z dziećmi o przechowywaniu pamięci, o upamiętnianiu, o tym jakie wspomnienia i wydarzenia chcemy przechowywać i jakie emocje w nas to wywołuje. Każda klasa stworzyła swój wyjątkowy Płomień Pamięci. Dziękujemy za tak liczne przybycie!

„…Będą musieli zapłacić ciężką cenę za nasze życia…”. Powstanie w getcie warszawskim. Geneza, przebieg, pamięć – wykład Szymona Pietrzykowskiego w Muzeum Dulag 121

20 kwietnia, w ramach rocznicy powstania w getcie warszawskim naszym gościem był Szymon Pietrzykowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego. W czasie spotkania prelegent zaczął od omówienia szerokiego tła historycznego i genezy powstania – czym było i kiedy powstało getto warszawskie, jak funkcjonowało i jak wyglądała rzeczywistość życia warszawskich Żydów, a także przybliżył okres Wielkiej Akcji Likwidacyjnej aż do momentu przedednia wybuchu powstania w getcie. W dalszej części spotkania został omówiony przebieg walk powstańczych, a także temat powojennej pamięci o historii getta i powstania w getcie.

Skip to content