menu

Z powstańczej Warszawy przez Pruszków do wojennego Wrocławia. Warszawiacy w Breslau – prelekcja Kamilli Jasińskiej z IPN

Z powstańczej Warszawy przez Pruszków do wojennego Wrocławia. Warszawiacy w Breslau – prelekcja Kamilli Jasińskiej z IPN

20 lipca 2024
15.00
Muzeum Dulag 121

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Kamillą Jasińską z wrocławskiego oddziału IPN, która przybliży temat wywózki ludności cywilnej powstańczej Warszawy do pracy przymusowej. Spotkanie odbędzie się 20 lipca 2024 r. o godz. 15.00 w Muzeum Dula 121


Wśród dziesiątek tysięcy polskich robotników przymusowych, którzy podczas II wojny światowej pracowali w Breslau na rzecz wojennej gospodarki III Rzeszy, były tysiące cywilów z Warszawy. Do niemieckiego Wrocławia trafiali już od pierwszych dni Powstania Warszawskiego, jednak najwięcej transportów przypadło na pierwsze dni października 1944 roku. Dla licznej grupy warszawiaków Breslau – a przede wszystkim podmiejski obóz przejściowy Burgweide – był tylko krótkim przystankiem na drodze w głąb III Rzeszy. Wielu zostało jednak przydzielonych do pracy w Breslau. Osadzono ich w kilkudziesięciu niemieckich obozach pracy, w tym kilku, które utworzono specjalnie dla nich. Duża, przynajmniej kilkutysięczna, grupa cywilów powstańczej Warszawy doświadczyła tragicznych walk o Festung Breslau. Ci, którym dane było przeżyć to „piekło na ziemi”, jak sami mówili, stanęli przed trudnym wyborem i decyzją: wracać do ukochanej, ale zrównanej z ziemią Warszawy, czy zostać w polskim Wrocławiu – też zniszczonym, ale przede wszystkim zupełnie obcym, bo dotąd niemieckim, mieście.


W czasie spotkania w Muzeum Dulag 121 Pani Kamilla Jasińska z Instytutu Pamięci Narodowej przybliży temat wywózki ludności cywilnej powstańczej Warszawy do pracy przymusowej na terenie Breslau i III Rzeszy. Prelekcja będzie bogato ilustrowana archiwaliami, w tym rysunkami i fotografiami ze zbiorów m.in. Towarzystwa Miłośników Wrocławia – Klubu Ludzi ze Znakiem P.


Kamilla Jasińska – badaczka i popularyzatorka dziejów Wrocławia (Breslau), zawodowo związana z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a hobbystycznie z Towarzystwem Miłośników Wrocławia. Jej zainteresowania naukowe i edukacyjne skupiają się m.in. wokół tematyki pracy przymusowej w Breslau, historii miejsc pamięci, tanatoturystyki, toponimii miejskiej oraz (nie)znanych i zasłużonych dla Wrocławia postaci. Jest autorką kilku książek, kilkunastu wystaw, kilkudziesięciu audycji radiowych oraz kilkuset artykułów popularnonaukowych o tematyce historycznej.

Skip to content