menu

„Piekło warszawskich kobiet” – seminarium w Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück – fotorelacja

„Piekło warszawskich kobiet” – seminarium w Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück – fotorelacja

W dniach 29 czerwca  – 2 lipca Muzeum Dulag 121 wzięło udział w seminarium „Piekło warszawskich kobiet”, w Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück, organizowanym we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

W czasie szkolenia odwiedziliśmy Miejsce Pamięci i Przestrogi Ravensbrück, gdzie uczestniczyliśmy w oprowadzaniu po dawnym terenie obozu oraz wzięliśmy udział w warsztatach i dyskusji na temat oferty edukacyjnej Miejsca Pamięci i możliwości podjęcia współpracy.

Odwiedziliśmy również KL Sachsenhausen, gdzie dokonywano eksperymentów medycznych na więźniach, które często kończyły się śmiercią lub kalectwem. W tym miejscu rozmawialiśmy o kulturze i pedagogice pamięci oraz ich formach. Zastanawialiśmy się również, jak wykorzystywać je w pracy muzealnej i w dydaktyce szkolnej oraz jaki mają wpływ w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz innych osób odwiedzających miejsca pamięci.

Podczas wizyty w Berlinie odwiedziliśmy Muzeum Topografii Terroru, co skutkowało podniesieniem kompetencji oraz poszerzeniem wiedzy w zakresie strategii i metod nauczania o II wojnie światowej w kontekście aktywizacji pamięci historycznej poprzez pracę ze źródłem historycznym oraz aktywnej współpracy z instytucjami kultury i Miejscami Pamięci i jej wykorzystaniu w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Mieliśmy również możliwość odwiedzić Pomnik Ofiar Holokaustu i dowiedzieliśmy się, że w przyszłym roku w jego pobliżu powstanie pomnik poświęcony ludności cywilnej II wojny światowej.

Seminarium zakończyły warsztaty edukacyjne poprowadzone przez pracowników Muzeum Dulag 121, które dotyczyły edukacji młodzieży w miejscach pamięci, kierunkach rozwoju pedagogiki pamięci oraz wyzwań, które stoją przed instytucjami kultury i szkołami w związku z dynamicznymi zmianami w edukacji historycznej.

Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie do wzięcia udziału w tym wartościowym projekcie, liczymy na dalszą współpracę.

Skip to content