menu

Kosiński Leszek – audycja w Radiu Bogoria

Kosiński Leszek – audycja w Radiu Bogoria

Leszek Kosiński – urodzony w 1929 roku, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki w Instytucie Geografii PAN, a później na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, w latach 1995-2003 sekretarz generalny Międzynarodowej Rady Nauk Społecznych przy UNESCO w Paryżu. W czasie Powstania Warszawskiego, jako członek Szarych Szeregów, działał na Mokotowie jako łącznik i drużynowy harcerskiej poczty polowej. W I części audycji pan Kosiński opowiada o działalności konspiracyjnej podczas Powstania Warszawskiego, drodze – wraz z transportem ludności cywilnej – do obozu Dulag 121 i warunkach tam panujących. II część audycji poświęcona jest przeżyciom związanym z drogą i pobytem w obozie pracy w Lamsdorfie oraz potrzebie przekazywania swoich doświadczeń młodszym pokoleniom, które nie przeżyły koszmaru wojny.

Część pierwsza audycji:

 

Część druga audycji:

 

„Dulag 121 – Świadkowie historii” – cykliczna audycja emitowana w grodziskim Radiu Bogoria w latach 2012-2013. Gośćmi Elżbiety Abramczuk oraz Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum Dulag 121, byli świadkowie – osoby lub rodziny osób, które przeżyły gehennę pobytu w obozie Dulag 121 bądź pomagały więzionym w jego murach.

Powiązane hasła

”None

Skip to content