menu

Lista 18 kobiet zwolnionych z obozu Dulag 121

Lista 18 kobiet zwolnionych z obozu Dulag 121

Dokument został sporządzony 8 października 1944 roku i opatrzony pieczęcią Gestapo i podpisem funkcjonariusza obozowej żandarmerii. Lista obejmuje nazwiska 18 kobiet: 6 zakonnic oraz 12 osób określonych jako „pensjonariuszki domu starców”. Zawiera ich daty urodzenia oraz numery kenkart. Dokument posiada dodatkowe adnotacje najprawdopodobniej osoby sprawdzającej tożsamość zwalnianych więźniów w momencie opuszczania przez nie obozu. Jak dotąd nie udało się ustalić, z jakiego domu starców pochodziły wymienione na liście osoby, natomiast data powstania dokumentu sugeruje, że być może zwolnionymi z obozu były mieszkanki Śródmieścia.

Nazwiska osób wymienionych w dokumencie osób:

Die Nonnen: [zakonnice]

1) Kowalska Stanisława, ur. 1914, numer Kennkarty: 5089
2) Bielawska Wiktoria, ur. 1914, numer Kennkarty: 273289
3) Walenciej Anna , ur. 1901, numer Kennkarty: 207126
4) Olszewska Jadwiga, ur. 1910, numer Kennkarty: 131157
5) Świderska Wanda, ur. 1918, numer Kennkarty: 187427
6) Skórska Zofia, ur. 1901, numer Kennkarty: 12670

Pensionaerinnen des Altersheim: [pensjonariuszki domu starców]

7) Łukasiewicz Aleksandra, ur. 1889, numer Kennkarty: 288373
8) Getter Maria, ur. 1876, numer Kennkarty: 186984
9) Pawlak Marianna, ur. 1889, numer Kennkarty: 148966
10) Dackiewicz Kazimiera, ur. 1893, numer Kennkarty: 305105
11) Różańska Anna, ur. 1880, numer Kennkarty: 149263
12) Różańska Kazimiera, ur. 1885, numer Kennkarty: 149265
13) Dackiewicz Stanisława, ur. 1890, numer Kennkarty: 168564
14) Krause Teodora , ur. 1877, numer Kennkarty: 417347
15) Simonson Romana, ur. 1887, numer Kennkarty: Bescheinigung
16) Uleniecka Zofia, ur. 1893, numer Kennkarty: 357608
17) Daszczyńska Sabina, ur. 1896, numer Kennkarty: 105120
18) Zarzycka, ur. 1887, numer Kennkarty: 626758

Uprzejmie prosimy posiadających wiedzę o wyżej wymienionych osobach o kontakt z Muzeum Dulag 121.

 

 

Powiązane hasła

”None

Skip to content