menu

Lista 18 kobiet zwolnionych z obozu Dulag 121

Lista 18 kobiet (6 zakonnic oraz 12  osób określonych jako „pensjonariuszki domu starców”), zwolnionych z obozu Dulag 121 w dniu 8 X 1944 r. Dokument zawiera ich imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery kenkart.Jest opatrzony pieczęcią dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski oraz podpisem funkcjonariusza żandarmerii (podpis nieczytelny).
Zbiory Muzeum Dulag 121.