menu

01 CZE

01 CZE

1930

25 maja 1930 roku prezydent Ignacy Mościcki wraz ze świtą państwowych dostojników wyruszył na objazd województwa warszawskiego. Podczas ośmiodniowego objazdu, który zakończył się 1 czerwca o g. 23:15, kiedy głowa państwa dotarła do Zamku Królewskiego w Warszawie, Prezydent odwiedził ponad 60 miejscowości. 1 czerwca 1930 roku, czyli ostatniego dnia, prezydent Ignacy Mościcki odwiedził Pruszków, gdzie uroczyście powitał go burmistrz Józef Cichecki. W związku z zapowiadaną wizytą „Głos Pruszkowa” (nr 5, 1 VI 1930) zamieścił plan objazdu, biogram głowy Państwa oraz zapowiedź jego wizyty w mieście:

W drodze powrotnej, z objazdu terenu województwa Warszawskiego P. Prezydent Mościcki przejedzie dziś przez Pruszków. Pan Prezydent najprawdopodobniej zatrzyma się w Pruszkowie na kilka minut celem wysłuchania raportu i dokonania przeglądu organizacji, które zbiorą się, aby powitać Pana Prezydenta w Pruszkowie.
Dla zorganizowania przyjęcia Pana Prezydenta został powołany Komitet Społeczny pod przewodnictwem burmistrza p. Cicheckiego.
W uroczystem powitaniu weźmie udział: dziatwa z przedszkoli i szkół powszechnych, młodzież gimnazjalna, organizacje przysposobienia wojskowego, i wychowania fizycznego, Straż Pożarna i liczne organizacje społeczne.
Pobyt Pana Prezydenta w Pruszkowie będzie niewątpliwie okazją dla organizacji i społeczeństwa okazania uczuć jakie żywią dla P. Prezydenta Rzeczypospolitej.

Skip to content