menu

02 MAJ

02 MAJ

1923

Przejazd Marszałka Focha przez Pruszków, 2 V 1923 r., zbiory Książnicy Pruszkowskiej

2 maja 1923 r. w drodze do Warszawy przez Pruszków przejeżdżał Marszałek Ferdinand Foch – marszałek Francji i przyjaciel Polski. Marszałek Foch przybył do Polski z kilkudniową wizytą, podczas której uczestniczył miedzy innymi w odsłonięciu 3 maja pomnika Stanisława Augusta Poniatowskiego na Placu Saskim. Dziennikarz „Echa Pruszkowskiego” (20 V 1923 r.) relacjonował:

Przejazd przez Pruszków mar. Focha. Dnia 2 bm., gdy nadszedł niecierpliwie oczekiwany u nas, jak i w całej Polsce, dzień przejazdu mar. Focha, dworzec kolejowy udekorowano zielenią i chorągwiami o barwach polskich i francuskich. Na pół godziny przed przejściem pociągu peron zapełnił się delegacjami miejscowych organizacji ze sztandarami i licznemi rzeszami mieszkańców miasta. Liczba zebranych dobitnie świadczyła o naszych uczuciach dla bohatera i wodza z Wojny Europejskiej. Na powitanie pociągu orkiestra Straży Pożarnej zagrała „Marsyljankę”. Na przechodzący pociąg posypał się deszcz kwiatów. Publiczność w wielkim skupieniu wysłuchała hymnu francuskiego, podczas gdy pociąg mijał stację. Następnie odegrano „Jeszcze Polska nie zginęło” i publiczność poczęła się rozchodzić.

1934

2 maja 1934 roku w sali pruszkowskiego kina „Lutnia” odbyła się zabawa koncertowo-taneczna zorganizowana przez Warszawskie Koło Miłośników Tańców Salonowych. Kino działało w sali przy ul. Kraszewskiego, na przeciw kościoła św. Kazimierza, od drugiej połowy lat 20. pod nazwą „Lutnia”, od 1935 roku jako kino „Słońce”, zaś po wojnie znane pruszkowiakom jako „Metro”. Afisz reklamujący imprezę zachował się w zbiorach Polony.

Skip to content