menu

04 SIE

04 SIE

1904

4 sierpnia 1904 r. odbyło się uroczyste poświęcenie cerkwi zbudowanej na skraju terenu Warszawskiej Lecznicy dla Obłąkanych. Jej patronem został Aleksy Metropolita Moskiewski. Nieprzypadkowo, w sierpniu 1904 r. urodził się w Peterhofie carewicz Aleksy Mikołajewicz Romanow. W carskiej Rosji wierzono, że jego narodziny odwrócą losy wojny rosyjsko-japońskiej, która miała być szybką kampanią wojsk rosyjskich przeciw wschodniemu sąsiadowi, a przerodziła się w trwający ponad rok konflikt, który doprowadził do przegranej i fali protestów zakończonych zrzeczeniem się części prerogatyw przez Mikołaja II Romanowa – ojca Aleksego na rzecz Dumy. Strajki Rewolucji 1905 roku przetoczyły się także przez Pruszków oraz Tworki. W lecznicy strajk urządził personel sanitarny szpitala. Cerkiew według projektu Piotra Feddersa wybudowano w popularnym na początku XX w. w cesarstwie stylu ormiańskim, wzorowanym na średniowiecznej architekturze sakralnej Armenii. Podczas I wojny światowej, prawdopodobnie w lipcu 1915 r., kiedy Rosjanie wycofywali się z rejonu Pruszkowa, wyposażenie cerkwi wraz z ikonostasem zostało wywiezione na teren Rosji. W 1928 r., już w wolnej Polsce, przemieniono ją w kościół katolicki, zachowując oryginalną bryłę świątyni. Dwa lata później konsekrowano kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Zabytkowe organy z 1899 r. oraz będący częścią ołtarza głównego obraz Przemienia Pańskiego są starsze niż świątynia. Przeniesiono je z wybudowanej ok. 1890 r. kaplicy katolickiej znajdującej się na terenie szpitala. Autorem dzisiejszych polichromii w apsydzie kościoła był pacjent szpitala malarz Bolesław Wisłocki. Pierwotnie Maryja ubrana była w długą płócienną koszulę – strój, jaki nosiły pacjentki szpitala, jednak w latach 60. obraz przemalowano.

Skip to content