menu

05 LIP

05 LIP

1888

5 lipca 1888 r. w Tworkach odbyło się spotkanie inicjujące budowę szpitala dla obłąkanych, co upamiętnia tablica, na której przeczytać możemy, że:

Na znak wspaniałego urzędowania Imperatora Wszechrusi Aleksandra III, przy głównym Naczelniku Przywiślańskiego Kraju – generale adiutancie I.W. Gurko, w obecności Przewodniczącego Warszawskiej Miejskiej Rady Opieki Społecznej – generała porucznika hrabiego N.N. Medema 5 lipca 1888 roku odbyło się spotkanie inicjujące rozpoczęcie budowy szpitala w Tworkach, a zbudowano go pod nadzorem Komitetu Budowy i pod protektoratem Imperatora na specjalny Jego rozkaz. Komitet Budowy: Przewodniczący – specjalny urzędnik W.W. Wiłujew, Członkowie – generał major D.P. Palicyn, doktor medycyny W.N. Chardin, budowniczy D.N. Oswald i O. Dziekoński. Budowę zakończono 1 września 1891 roku pod nadzorem tegoż Komitetu wraz z budowniczym Lembke.

Tłumaczenie treści tablicy Tatiany Tijewskiej za: Irena Horban „Miejsca pamięci w Pruszkowie”, Książnica Pruszkowska 2014

Skip to content