menu

06 LIS

06 LIS

1898

6 listopada 1898 roku „Kurjer poranny” donosił:

  • Wiadomość podana przez pisma Warszawskie, że przystanek kolei Warszawsko-Wiedeńskiej „Włochy” o parę wiorst zostaje posunięty w stronę Pruszkowa, wymaga sprostowania. Przystanek dla ruchu osobowego i towarowego i nadal pozostaje we Włochach, do miejscowości zaś „Gołąbki” na wiorście 10.7 zostaje tylko przeniesiony „blok-posterunek”, rozdzielający przestrzeń Warszawa—Pruszków na 2 oddzielne dystanse dla ruchu pociągów. Bardzo być może, że w Gołąbkach z czasem powstanie osobny przystanek, a nawet teraz już obywatel p. Modzelewski poczynił w tym kierunku starania. Za lat więc parę będziemy mieli przestrzeń Pruszków—Warszawa rozdzieloną przystankami: „Żbików”, „Gołąbki” i „Włochy”.
  • Od d. 1 października zamieszkał na stałe w Pruszkowie dr. Mizgier, zamianowany lekarzem warsztatów kolei Warsz.-Wied. Dr. M. dotychczas przemieszkiwał w Grodzisku i pełnił obowiązki lekarza powiatu Błońskiego.
  • W całej okolicy Pruszkowa panuje odra i dyfteryt.
Skip to content