menu

06 WRZ

06 WRZ

1931

6 września 1934 roku działalność zainicjował Klub Tenisowy przy pruszkowskim kole Ligi Ochrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, którego siedziba mieściła się przy ul. 3 Maja, najprawdopodobniej w najbliższym sąsiedztwie Warsztatów Kolejowych. Reporter „Głosu Pruszkowa” (1934, nr 10) donosił:

Przybyła jeszcze jedna placówka sportowa pod nazwą Klub Tenisowy przy Kole LOPP nr 18 w Pruszkowie. Powstanie jej to zasługa Zarządu koła LOPP nr 18. Siedzibą Klubu Tenisowego jest Ogródek LOPP przy ul. 3 Maja. W Dniu 6 IX odbyło się zebranie organizacyjne. Ukonstytuowano Zarząd Klubu w osobach: prezes p. R. Sierpiński, kapitan sportowy J. Kostewicz, sekretarz p. J. Powroźnicki, skarbnik p. Michalska, gospodarz p. T. Chmielewski. Komisja rewizyjna: p. Piorunowska, p. Kukliński i p. K. Radziszewski. Nowopowstały Klub Tenisowy już obecnie wykazuje nadzwyczaj żywotną działalność. Zorganizowano Turniej Tenisowy o mistrzostwo m. Pruszkowa w dniu 13, 14, 15, 16 bm. Protektorat nad turniejem objął łaskawie p. burmistrz miasta J. Cichecki, fundując I-ą nagrodę w postaci złotego żetonu.

Skip to content