menu

08 LUT

08 LUT

1931

Dawny gmach magistratu przy ul. Stalowej 3, Google Street View

8 lutego 1931 r. „Echa Podmiejskie” donosiły o sprawie dla prestiżu Pruszkowa doniosłej i ważnej:

Pruszków do czasu wojny był gminą wiejską, dziś jest to jedno z największych miast okolic podmiejskich, posiadające około 25.000 mieszkańców. Pruszków ma dwa wspaniałe kościoły, jeden w samym Pruszkowie, drugi na Żbikowie, 8-mio klasowe gimnazjum koedukacyjne, mieszczące się we własnym gmachu. Na czele magistratu stoi burmistrz p. Józef Cichecki z wiceburmistrzem i ławnikami, Rada Miejska liczy 24 członków. Biura Magistratu lokowały się w szczupłym lokalu przy ul. Klonowej. Dziś Magistrat zdobył lokal dość obszerny, przy ul. Stalowej Nr 3, gdzie zostały przeniesione biura. Biura Magistratu znajdują się na I i II piętrze (wejście z bramy). Na pierwszem piętrze znajduje się Wydział prezydjalno-administracyjny, obok sala posiedzeń, gdzie p, burmistrz przyjmować będzie interesantów, Za salą posiedzeń, gabinet p. burmistrza, szczupły, ale b. miły. Drugie piętro zajmuje wydział gospodarczy i finansowy. Poza niemi gabinet viceburmistrza. Lokal dosyć obszerny, w porównaniu z poprzednim b. wygodny.

Skip to content