menu

08 MAR

08 MAR

1924

8 marca 1924 roku pruszkowskie ramie Polskiej Partii Socjalistycznej zorganizowało obchód dnia kobiet. Przemawiała między innymi działaczka społeczna i spółdzielcza Stefania Strausowa z d. Cierpisz (1891-1976) – związana z ruchem niepodległościowym w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i uczestniczka powstania śląskiego. Pepeesowski „Robotnik” sprzed stu laty z 27 marca 1924 roku donosił:

Dzień kobiet” obchodziła tutejsza organizacja P.P.S. bardzo uroczyście. Odbyła się akademja artystyczna w przystrojonej sali kina „Lutnia”. Słowo wstępne wygłosił tow. Pragier; Hasła „Dnia kobiet” zreferowała tow. Cierpiszówna*. W części artystycznej brak udział: ob. Księżakówna (deklamacja), ob. Balano (gra skrzypcowa) i orkiestra straży ogniowej, która szczególnie przyczyniła się do powodzenia obchodu. Wszystkim artystom komitet pruszkowski P.P. S. składa niniejszem serdeczne podziękowanie. Obchód pozostawił na wszystkich uczestnikach niezatarte wrażenie.

Skip to content