menu

08 STY

08 STY

1901

8 stycznia 1901 roku „Kurjer Poranny” donosił:

  • Piętrowy budynek murowany na pomieszczenie gminnej 2 klasowej szkoły w Pruszkowie o tyle wykończono, że już jest nakryty dachem i zaopatrzony na zimę. Budynek ten wybudowano ze składek, któremi obciążono wszystkich mieszkańców gminy Pruszków w stosunku 50 k. od morgi gruntu, lub w stosunku 1 rb. ort każdego pokoju, jeśli podatek ściągano od właścicieli domów. Np. od właścicieli gruntów wsi Tworki 1 od posiadaczy domów i willi, zbudowanych w obrębie tej wsi, składka na szkołę wyniesie 595 rb. 20 k.
  • Z powodu silnych mrozów, wszelkie roboty budowlane, ogrodowe i gospodarskie przerwano, a z tego powodu wśród warstwy wyrobniczej zapanował wielki niedostatek.
  • Pomimo mrozów, ospa i tyfus w okolicy jeszcze nie wygasły.
  • Od 2 tygodni cegielnie tutejsze zupełnie zaprzestały wysyłać cegłę do Warszawy.
  • Użycie torfu do opalania mieszkań, z powodu wysokiej ceny tego opału nie przyjęło się u nas.

1927

„Echo Podmiejskie” (8 VIII 1931 r.)

8 stycznia 1927 roku została otwarta pierwsza szkoła muzyczna w Pruszkowie. Dziennikarz „Echo Podmiejskiego” (8 VIII 1931 r.) wspominał:

W roku 1926 w dniu 5 VI otrzymała prof. Janina Dąbrowska-Stróżewska, dzisiejsza kierowniczka Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego, pozwolenie na otwarcie szkoły w Pruszkowie przy ul. Ołówkowej 27 i tam po poświęceniu lokalu przez ks. proboszcza Tyszkę, otworzono dnia 8 stycznia 1927 r. szkołę. Najpierw były tylko lekcje fortepianu, prowadzone przez p. Retig, nauczycielkę szkoły muzycznej przy Instytucie dla ociemniałych. W marcu p. Leonarda Szycówna objęła lekcje teorji. Klasa fortepianu liczyła wtedy 17 uczniów i uczenie, już została otwarta klasa skrzypiec pod kierunkiem p. Bronisława Lechowskiego. Pierwszy popis dał świetne rezultaty, uczniowie i uczenice okazali doskonałe postępy. W 1929 r. została przeniesiona na ul. T, Kościuszki Nr. 44 i tam nadal pozostaje.

Skip to content