menu

08 STY

08 STY

1927

„Echo Podmiejskie” (8 VIII 1931 r.)

8 stycznia 1927 roku została otwarta pierwsza szkoła muzyczna w Pruszkowie. Dziennikarz „Echo Podmiejskiego” (8 VIII 1931 r.) wspominał:

W roku 1926 w dniu 5 VI otrzymała prof. Janina Dąbrowska-Stróżewska, dzisiejsza kierowniczka Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego, pozwolenie na otwarcie szkoły w Pruszkowie przy ul. Ołówkowej 27 i tam po poświęceniu lokalu przez ks. proboszcza Tyszkę, otworzono dnia 8 stycznia 1927 r. szkołę. Najpierw były tylko lekcje fortepianu, prowadzone przez p. Retig, nauczycielkę szkoły muzycznej przy Instytucie dla ociemniałych. W marcu p. Leonarda Szycówna objęła lekcje teorji. Klasa fortepianu liczyła wtedy 17 uczniów i uczenie, już została otwarta klasa skrzypiec pod kierunkiem p. Bronisława Lechowskiego. Pierwszy popis dał świetne rezultaty, uczniowie i uczenice okazali doskonałe postępy. W 1929 r. została przeniesiona na ul. T, Kościuszki Nr. 44 i tam nadal pozostaje.

Skip to content