menu

09 GRU

09 GRU

1927

Reklama kina „Znicz”

9 grudnia 1927 r. w pałacyku „Sokoła” nastąpiło otwarcie kina „Znicz”. Dziennikarz „Echa Pruszkowskiego” (z 18 XII 1927 r.) komentował:

Najbardziej ruchliwa i żywotna organizacja na naszym terenie jaką jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” nie zasypia na laurach, mając własną ładną siedzibę, nie zasklepia się jedynie w ciasnych ramach wychowanie fizycznego, lecz dbając o kulturalną rozrywkę przede wszystkiem swych członków i miłośników – otworzyło w dniu 9 grudnia kino „Znicz” w gmachu własnym. Dotychczas kino w Pruszkowie smutny żywot wiodło; jedynie w ostatnich miesiącach kino „Lutnia” prowadzone przez nowych nabywców, zostało postawione na odpowiednim poziomie, nie mogło służyć dla wszystkich. Siedziba „Sokoła” w centrum miasta, blisko stacji jest wymarzonem miejscem na kino. Obszerna sala, mieszcząca powyżej 200 miejsc siedzących, odpowiednio przystosowana do nowych potrzeb, orkiestra pod dyrekcją p. Zagórskiego oto atuty, któremi nie trudno wygrać publiczność, jeśli filmy będą dobre.

Skip to content