menu

09 LIS

09 LIS

1916

Za: Mirosław Wawrzyński, „Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921”, Książnica Pruszkowska 2017

9 listopada 1916 r. generał-gubernator Warszawy Hans von Beseler spełnił aspiracje pruszkowskich działaczy, przyznając osadzie fabrycznej Pruszków prawa miejskie. Władze niemieckie burmistrzem mianowały byłego kierownika z zakładów Tillmannsa inż. Edmunda Wargenau, a po jego dymisji, w czerwcu 1918 r., Józefa Piltza. Powołano także Radę Miejską, która do 1918 r. pełniła raczej rolę ciała doradczego przy burmistrzu, a nie w pełni samorządowej instytucji. Przyznanie praw miejskich i pozorne przekazanie władzy nad miastem było częścią szerszej kampanii, mającej ustępstwami i obietnicami większej autonomii, czy wręcz niepodległości, pozyskać przychylność Polaków dla władz niemieckich, a tym samym skłonić ich do wstąpienia w szeregi armii niemieckiej. Rozporządzenie gen. Beselera ukazało się w „Gazecie Powiatowej dla Powiatu Warszawskiego” (nr 31, 17 XII 1916), a jego treść brzmiała następująco:

Rozporządzeniem z dnia 9 listopada 1916 r. No. I. 16655 p. Szef Administracji uznał prawa miejskie miejscowości Radzymin, Nowy Dwór i Zakroczym, oraz udzielił takowe osadom Piaseczno i Pruszków i miejscowości kuracyjnej Otwock.

Skip to content