menu

09 STY

09 STY

1924

9 stycznia 1924 roku nastąpiła długo wyczekiwana na Mazowszu odwilż. Mroźna zima z pokaźnymi opadami śniegu zatrzymały ruch kolejowy w pierwszych dniach stycznia. Pociągi dalekobieżne przybywały ze znacznymi opóźnieniami, a ruch pociągów towarowych i lokalnych na linii Warszawa-Pruszków zawieszono. Dopiero odwilż, która przyszła 9 stycznia, umożliwiła wznowienie ruchu kolejowego. 10 stycznia 1924 roku „Gazeta Warszawska” donosiła:

Trwająca przez cały dzień wczorajszy odwilż wpłynęła dodatnio na ruch pociągów. To też już od samego rana, z dworca głównego wszystkie pociągi wyprawione były bez opóźnienia. Odwołano pociągi w komunikacji podmiejskiej Warszawa—Pruszków zostały przywrócone. Jedynie z dalszych stroń pociągi przybywały do Warszawy jeszcze z opóźnieniem jak np. pociąg Nr 414 (Gdańsk—Warszawa) przybył spóźniony o 6 godzin 40 min., poc. Nr 904 (Lwów —Warszawa)—7 godzin, poc. Nr 514 (Poznań—Warszawa) — 2 godziny 40 min., poc. Nr 606 (Gdańsk—Warszawa)–o 5 godzin, poc. Nr 614 (Iłowo—Warszawa) o 8 godzin, poc. Nr 418 (Toruń—Warszawa)—1 godz. Ruch pociągów towarowych od wczoraj został przywrócony niemal całkowicie.

1929

9 stycznia 1929 r. pruszkowska Rada Miasta postanowiła uczcić wprowadzony w mieście 1 stycznia tegoż roku zakaz sprzedaży napojów alkoholowych, a zarazem nowowybranego, choć jeszcze niezaprzysiężonego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Herberta Hoovera, gorącego orędownika prohibicji, depeszą gratulacyjną, o czym w sprawozdaniu z posiedzenia Rady Miejskiej z 9 stycznia powiadomił czytelników „Głos Pruszkowa” 27 stycznia 1929 r.

Skip to content