menu

09 STY

09 STY

1929

9 stycznia 1929 r. pruszkowska Rada Miasta postanowiła uczcić wprowadzony w mieście 1 stycznia tegoż roku zakaz sprzedaży napojów alkoholowych, a zarazem nowowybranego, choć jeszcze niezaprzysiężonego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Herberta Hoovera, gorącego orędownika prohibicji, depeszą gratulacyjną, o czym w sprawozdaniu z posiedzenia Rady Miejskiej z 9 stycznia powiadomił czytelników „Głos Pruszkowa” 27 stycznia 1929 r.

Skip to content