menu

01 STY

01 STY

1904

1 stycznia 1904 roku za zgodą urzędu gubernialnego powołana do życia została pruszkowska gmina żydowska, która do tego czasu wchodziła w skład nadarzyńskiego okręgu bożniczego. 25 września 1904 r. w tygodniku poświęconym sprawom religii i oświaty „Izraelita” ukazała się korespondencja z Pruszkowa tej treści:

Pruszków należał oddawna do okręgu bóżniczego w Nadarzynie, oddalonego ztąd o wiorst kilka. Z powodu znaczne go w ostatnich czasacli rozwoju przemysłu, a tom samem powiększenia się ludności intelligentnej i przemysłowej, uczuliśmy potrzebę założenia własnej gminy, by nie być zależnymi od nadarzyńskiego Dozoru bóżniczego, tem bardziej, że przewożenie zmarłych z Pruszkowa lub szpitala w Tworkach do odległego o kilka wiorst Nadarzyna, połączone jest z trudnościami, niedogodnościami i kosztami. Starania o przeprowadzenie tej sprawy podjął p. Mieczysław Teichfeld, i oto nadeszła temi dniami wiadomość, iż rząd gubernialny zezwolił na odłączenie gminy Pruszków od nadarzyńskiej, z dniem 1 stycznia 1904 r. Pierwsze potrzeby nowej gminy, połączone z kosztem urządzenia się, są naturalnie nader znaczne, ludność zaś naszego wyznania, prócz urzędników zajmujących posady w fabrykach, składa się przeważ nie z rzemieślników i drobnych handlarzy. Wobec tego, p. Jakób Teichfeld, właściciel fabryki fajansów, z własnych funduszów ofiarował kilka tysięcy rubli na zakupienie gruntu pod cmentarz gminy, a p. Mordko Gutowicz, obywatel tutejszy, ofiarował na własność nowej gminy wybudowaną swoim kosztem przed kilku laty bóżnicę. Mamy nadzieję, że ofiarność członków młodej naszej gminy na tem się nie skończy i że nowa gmina wkrótce pozyska i inne niezbędne instytucje.

1929

1 stycznia 1929 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta, poprzedzoną przeprowadzonym 5 czerwca 1928 roku referendum, w Pruszkowie została wprowadzona prohibicja. Na terenie całego miasta obowiązywał bezwzględny zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych. Pruszków był ewenementem na skalę kraju – jednym ze skrajnie nielicznych, jeśli nie jedynym, z tzw. suchych miast w Polsce. W trakcie niespełna trzech lat trwania prohibicji w Pruszkowie rozkwitł handel i produkcja nielegalnych trunków.

Skip to content