menu

10 CZE

10 CZE

1923

10 czerwca 1923 roku w parku Księży Emerytów, jak nazywano wówczas park Sokoła, odbyła się jedna z wielu zabaw ogrodowych urządzanych w latach 20. w celu zbiórki funduszy na dokończenie budowy kościoła św. Kazimierza. „Echo Pruszkowskie” z 17 czerwca relacjonowało:

Mimo niepewnej pogody odbyła się w dn. 10 bm. zapowiedziana zabawa. Biletów wejścia sprzedano bardzo dużo. Największem powodzeniem cieszyła się loterja fantowa, obfitująca w wiele cennych fantów. Najbardziej ponętnymi zdały się fanty, mające związek ze spiżarnią jako to: ciele, drób, kiełbasy i spirytualia. Na estradzie popisywał się iluzjonista ukrywający się pod pseudonimem „L’homme mysterieux”, doskonale wykonywujący sensacyjne sztuki magiczne oraz tańczyły z werwą tańce narodowe dwie młode amatorki w fantazyjnych strojach. Pokazu kinematograficznego, niestety, nie było wskutek niedotrzymania zobowiązań przez pewną firmę z Warszawy. Dochód z zabawy wynosi 18.192.650 mk.

Skip to content