menu

10 LIP

10 LIP

1899

10 lipca 1899 roku „Kurjer poranny” donosił:

  • Nareszcie zawitała pogoda; onegdaj, gdy, rzeka Utrata, wystąpiwszy pod Żbikowem, zalała łąki, a i fale zaczęły unosić skoszone siano, rozpoczęła się prawdziwa walka ludzi z rozhukanym żywiołem. Biedni włościanie z narażeniem życia zaciągali przez rzekę drabiny i deski, by zatrzymać siano, lecz wszystko na próżno. Niektórzy zdążyli wyciągnąć z wody nieco siana i wywozili je saniami na wzgórki. Dzierżawcy folwarku Gąsin, woda zabrała skoszone siano na przestrzeni 12 mórg. W Józefowie zalane pastwiska i plantacje buraków.
  • Pod Pruszkowem obozuje już po raz 5 wr.b. jedna i taż sama banda cyganów.
  • Na st. Pruszków mile bardzo wrażenie sprawia letnia poczekalnia, przed którą urządzono wspaniałe klomby i kwietniki.
Skip to content