menu

10 LIS

10 LIS

1921

Pierwsza siedziba gimnazjum przy ul. Narodowej, zbiory Książnicy Pruszkowskiej

10 listopada 1921 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło „Akt organizacyjny” powołujący oficjalnie do istnienia Gimnazjum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Siedziba nowej placówki mieściła się, aż do końca lat 20., przy ul. Narodowej w Żbikówku.

W trosce o umożliwienie średniego wykształcenia młodzieży płci obojga miasta Pruszkowa i jego okolic, złożyło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego państwowe gimnazjum koedukacyjne w mieście Pruszkowie. Aby młodzież, kształtująca się w tej nowej uczelni, mogła mieć zawsze przed oczami szczytny wzór umiłowania wiedzy i doskonałości, cnót obywatelskich oraz cześć dal ideałów narodowych i społecznych, nadaję nowej uczelni nazwę: „Gimnazjum państwowe imienia Tomasza Zana”, wielkiego twórcy niezapomnianych związków Filomatów i Filaretów. (Za:  Zofia Łosiewicz-Chmurowa, „Gimnazjum w mieście w Pruszkowie”, „Przegląd Pruszkowski” 1981, nr 1)

Skip to content