menu

11 KWI

11 KWI

1839

Po lewej: hrabia Tomasz Łubieński, po prawej: Piotr Antoni Steinkeller

11 kwietnia 1839 r. namiestnik cara Iwan Paskiewicz wyraził zgodę na powstanie spółki akcyjnej Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Na jej czele stanęli przedsiębiorca hrabia Tomasz Łubieński (1784-1870) oraz jeden z pionierów polskiego przemysłu Piotr Antoni Steinkeller (1799-1854). Początki były trudne. Towarzystwo, które zaczęło działać w 1840 r., wyemitowało akcje, jednak nie cieszyły się one dużym powodzeniem. Plan poprowadzenia linii kolejowej z Warszawy do Krakowa, czyli do granicy Królestwa z Cesarstwem Austrii było pionierskie, a więc też ryzykowne. Do tego stopnia, że w 1842 r. Towarzystwo zostało rozwiązane, a w 1843 r. prace przejął Zarząd Budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Już jesienią następnego roku pociąg z Namiestnikiem Królestwa ruszył z Dworca Wiedeńskiego w Warszawie do Pruszkowa, który zyskał trwałe miejsce na mapach drugiej połowy XIX w. jako pierwsza stacja kolejowa na linii drogi żelaznej z Warszawy do Wiednia.

Skip to content