menu

11 MAJ

11 MAJ

1931

I Pruszkowska Drużyna Harcerska, zbiory Książnicy Pruszkowskiej

11 maja 1931 roku 10 rocznicę działalności hucznie obchodziła I Pruszkowska Drużyna Harcerska. Dziennikarz „Głosu Pruszkowa” (1 VI 1930 r.) relacjonował:

W niedzielę dnia 11 maja Harcerstwo Pruszkowskie obchodziło uroczyście piętnastolecie swego istnienia oraz dziesięciolecie nieprzerwanej pracy I Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej. W uroczystości wzięły udział liczne organizacje miejscowe oraz okoliczne drużyny harcerskie, (Rembertów, Grodzisk, Milanówek, Żyrardów, Brwinów, Skierniewice, Łowicz, Rawa Mazowiecka) w liczbie około 180 harcerzy. Uroczystość poprzedziła Msza Św. odprawiona przez ks. Malewskiego kapelana harcerskiego, po której na rynku przed kościołem druh Przewodniczący oddziału Warszawskiego T, Kamieński — prezes Sądu Okręgowego przyjął raport od komendanta miejscowego d-ha druż, W. Klimaszewskiego, dokonał przeglądu drużyn, oraz dekorował sztandar I Drużyny odznaką dziesięciolecia. Po defiladzie oddziałów odbyła się w sali „Sokoła” akademja, którą zagaił prezes Koła Przyjaciół harcerstwa w Pruszkowie d-h pułk, J. Rawicz, prosząc na przewodniczącego d-ha T, Kamieńskiego, a do prezydjum p. burmistrza J. Cicheckiego, oraz p. W, Chełmińskiego. Na program akademji złożyło się przemówienie Komendanta chorągwi Mazowieckiej d-ha druż. St. Mościckiego, referat p. St. Chyczewskiej na temat „Cele i zadania harcerstwa”, referat d-ha druż. W. Klimaszewskiego p. t. „Harcerstwo Pruszkowskie w świetle dat”. Część koncertową wykonała orkiestra miejscowego „Sokoła” pod batutą p. Szugajewa. Cały dzień poświęcony był zawodom sportowym między drużynami chorągwi Mazowieckiej. Najważniejszą konkurencją był marsz wojskowy z bronią na przestrzeni 10 km o nagrodę przechodnią w postaci srebrnego pucharu ufundowanego przez. pułk. J. Rawicza, Pierwsze miejsce zdobyła Pierwsza Pruszkowska Drużyna Harcerska. Nagrodę w postaci złotej plakietki ufundował również magistrat m. Pruszkowa a srebrną plakietkę ofiarowały panie E, Stypułkowska i N. Wojtaszyńska członkinie zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa. Wieczorem w lokalu miejskim (Klonowa 4) odbyło się rozdanie nagród oraz zakończenie uroczystości. Organizatorem i duszą; uroczystości „Dnia Harcerza” był prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa p, płk. J. Rawicz, który nie szczędził ni czasu, trudu i zabiegów, by dzień ten tak ważny dla harcerstwa miejscowego wypadł jak najuroczyściej.

Skip to content