menu

11 PAŹ

11 PAŹ

1895

Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

11 października 1895 roku zawiązane zostało Towarzystwo Udziałowe Wyrobu Ołówków St. Majewski i S-ka, w którym czytamy co następuje:

Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić W. Pana, że na mocy aktu, zawartego w dniu 11 Października 1898 r. przed rejentem Wasiutyńskim, zawiązaliśmy spółkę udziałową dla wyrobu ołówków pod nazwą:
Towarzystwo Udziałowe Wyrobu Ołówków St. Majewski i S-ka
Do zarządu sprawami Towarzystwa upoważniliśmy p. Inżyniera Technicznego Stanisława Majewskiego, Xięcia Michała Woronieckiego, p. Stanisława Starzeńskiego, p. D-ra Fil. Andrzeja Jerzego Goldsobla, p. Mag. Artura Lubb, z których powołaliśmy:
Dyrektora p. Stanisława Majewskiego
Zastępcę Dyrektora Xięcia Michała Woronieckiego
Vice-Dyrektora handlowego p. Stanisława Starzeńskiego
Vice-Dyrektora technicznego p. Andrzeja Jerzego Goldsobla

1914

Fortyfikacje Twierdzy Warszawa na niemieckiej mapie wojskowej z 1914 r. Źródło: Polona

11 października 1914 r. do Pruszkowa wkroczyli żołnierze dowodzonej przez Paula von Hindenburga 9 Armii, która miała na celu zdobycie Warszawy. W najbliższych dniach front walk między Niemcami i Rosjanami ustalił się na linii rzeki Utraty. Szczegółowe sprawozdania z działań wojennych publikował na bieżąco „Kurjer warszawski”. W wydaniu z 22 X 1914 r. czytamy:

W niedzielę, 11-go b.m.,  o godz. 2-ej po poł., przejechał przez stację pociąg podziurawiony kulami; o godz..4 ½  po poł., tegoż dnia ukazali się w Pruszkowie niemcy, wszedłszy tam aleją lipową od strony Helenowa. Na opuszczonej stacji zniszczyli telegraf i połączenia telefoniczne, w poniedziałek zaś już gospodarzyli w mieście.

1917

Zbiory Książnicy Pruszkowskiej

W protokole posiedzenia Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 11 października 1917 roku czytamy:

Postanowiono szkołę miejską oraz ulicę Starowiejską, przy której szkoła się znajduje, nazwać imieniem Tadeusza Kościuszki. Szkoła ma otrzymać tablicę pamiątkową, ulica zaś będzie zaopatrzona w odpowiednie tabliczki z nową nazwą, które rozmieszczone mają być w trzech punktach.

Skip to content