menu

12 GRU

12 GRU

1898

12 grudnia 1898 roku „Kurjer poranny” donosił:

  • Dziś w nocy przeciągnęła nad Pruszkowem nawałnica deszczowa z grzmotami i błyskawicami, 2 razy trząsł piorun.
  • Po wykończeniu budującego się jeszcze oddziału naprawy parowozów po puszczeniu w ruch wszystkich poszczególnych oddziałów, warsztaty kolejowe będą zatrudniać 1,200 pracowników. Obecnie liczba pracowników nie przewyższa 400.
  • Stowarzyszenie spożywcze urzędników i oficjalistów kolei W.-W. posiadające swój sklep centralny w Warszawie i filję w Sosnowcu, otworzy takąż filję i u nas w Pruszkowie zaraz na początku roku przyszłego.
  • Istniejąca tu od lat 40 z górą, fabryka fajansu p. Teiehfelda, zaczęła wyrabiać piece kaflane, od najzwyczajniejszych do pięknych salonowych w najróżnorodnieszych stylach. Również wyrabiane tu są, śliczne naśladowania majolik. Fabryka zatrudnia stale około 150 ludzi płci obojej.
Skip to content