menu

12 SIE

12 SIE

1898

12 sierpnia 1898 roku „Kurjer poranny” donosił:

  • W ubiegłą sobotę, w kościele parafjalnym w Żbikowie, odbyło się uroczyste nabożeństwo na intencję pracowników kolejowych. W czasie mszy św. na chórze, bardzo udatnio grała orkiestra, złożona również z pracowników warsztatów kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, którą w nieobecności stałego kapelmistrza, p. Sonenfelda, dyrygował członek orkiestry, p, Jedyński.
  • Po 6 dniach pogodnych, wczoraj znów rozpoczął się okres deszczowy. Dziś około 5 po południu nadciągnęła burza z piorunami, z których jeden uderzył w szosę tuż przy stacji, drugi zaś zdruzgotał słup telegraficzny pod Pruszkowem. Wypadków z ludźmi nie było.
  • Przejeżdżający przez Pruszków fornale, donoszą, że w sąsiedniem miasteczku Nadarzynie, od pioruna wszczął się groźny pożar.
  • Roboty przy ogradzaniu murowanym parkanem cmentarza w Żbikowie, już się rozpoczęły i znaczna część muru jest już wzniesiona; dalsze jednak roboty prawdopodobnie będą przerwane, gdyż fundusz składkowy już się wyczerpał. Robotami temi zarządza osobiście, pomimo braku zdrowia, szanowany nasz pasterz, ks. Zarzycki.
Skip to content