menu

13 LIS

13 LIS

1860

Stanisław Jan Majewski. Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

13 listopada 1860 r. w Lublinie urodził się Stanisław Jan Majewski – inżynier, przemysłowiec i poseł na Sejm Rzeczypospolitej w latach 1922-1927. W 1889 r. wspólnie z Józefem Zaborskim i Stanisławem Starzeńskim założyli w Warszawie fabrykę ołówków „St. Majewski i S-ka”, którą w 1895 r. przeniesiono do powstającej osady fabrycznej Pruszków. Od momentu przeprowadzki do Pruszkowa zaangażował się w życie osady. Wspólnie z hr. Antonim Potulickim w 1895 r. był inicjatorem powstania szkoły elementarnej, której w 1917 r. nadano imię Tadeusza Kościuszki, a także jednym z inicjatorów i fundatorów budowy kościoła św. Kazimierza. W międzywojniu, gdy kierowanie fabryką przejął jego syn Leszek, poświęcił się karierze politycznej i pisarskiej. Opublikował kilka książek poświęconych tematyce naukowej i filozoficznej. Zmarł w 1944 r.

Skip to content