menu

13 WRZ

13 WRZ

1934

W dniach 13-16 września 1934 r. odbyły się pierwsze w dziejach miasta mistrzostwa Pruszkowa w tenisie ziemnym zorganizowany przez powstały 6 września tegoż roku Klub Tenisowy przy Kole Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej nr 18 w Pruszkowie. „Głos Pruszkowa” (30 IX 1934 r. ) relacjonował:

Zorganizowano Turniej Tenisowy o mistrzostwo m. Pruszkowa w dn. 13, 14, 15, 16 b. m. Protektorat nad turniejem objął łaskawie p. burmistrz miasta J. Cichecki, fundując I-ą nagrodę w postaci złotego żetonu. W dn. 13 b. m. O godz. 16, na znak rozpoczęcia turnieju prezes Koła LOPP Nr. 18 p. M. Piorunowski dokonał podniesienia b. ładnie wykonanej bandery. Udział w turnieju wzięli zawodnicy z Warszawy, Grodziska, Komorowa i Pruszkowa. Po szeregu rozgrywek, do finału mistrzostw m. Pruszkowa weszli nast. zawodnicy: W grze pojedyńczej panów p. p. T. Pawlak (Grodzisk) J. Makowski (Pruszków). Niespodziewanie wygrał Pawlak zdobywając tytuł mistrza Pruszkowa na rok 1934. W grze podwójnej p.p. Makowski, Radziszewski (Pruszków) pokonali parę: Kostewicz, Pawlak, zdobywając tytuł mistrza w grze podwójnej, w grze mieszanej pp. Dehnelówny i Pawlaka przeciwko p. p. Wykoszom A. i R. pierwsze miejsce zdobyli pp. Dehnelówna, Pawlak , w grze pojedynczej pań mistrzostwo m. Pruszkowa zdobył a p. Dehnelówna. W niedzielę , dn. 16, turniej zaszczyci ł swoją obecnością p. burmistrz, który z wielkiem zainteresowaniem przypatrywał się rozgrywkom.

Skip to content