menu

15 KWIE

15 KWIE

1923

Tymczasem 15 kwietnia 1923 r. po raz pierwszy w Pruszkowie odbyło się sympatyczne Święto Sadzenia Drzew, o czym donosiła „Gazeta Poranna 2 grosze” (nr 104, 18 kwietnia 1923 r.):

Święto sadzenia drzew: W dniu 15 b.m. [tj. 15 kwietnia 1923 r.] Pruszków poraz pierwszy obchodził uroczyście święto sadzenia drzew. Dzięki staraniom burmistrza, p. Cicheckiego, przeszło 300 drzewek: lip, leszczyny drzewiastej i klonów, dostarczonych z zakładów ogrodniczych Piotra Hosera, posadzono na głównych ulicach miasta. Pracę tę wykonało z zapałem i radością przeszło dwa tysiące dzieci ze wszystkich szkół powszechnych, przy współudziale tłumów publiczności. Okolicznościowe przemówienia wygłosili i dokonali ceremonji poświęcenia drzewek: ks. prałat Czechowski i ks. proboszcz E. Tyszka, każdy w swej dzielnicy. Podczas uroczystości przygrywała orkiestra straży ogniowej.

Skip to content