menu

15 MAJ

15 MAJ

1927

Fotografia dokumentująca obchody piętnastolecia Straży ze zbiorów Książnicy Pruszkowskiej

15 maja 1927 roku pruszkowski oddział Straży Pożarnej hucznie obchodził swoje piętnastolecie, a „Echo Pruszkowskie” relacjonowało:

„W dniu 15 ubiegłego miesiąca tutejsza straż pożarna obchodziła uroczyście 15-sto lecie swego istnienia. Uczczenie tej daty zasługuje ze wszech miar na uznanie, zważywszy na ogromne ‚; trudności jakie założyciele przezwyciężyć musieli, a były to trudności nie tylko ze strony rządu zaborczego, lecz i ze strony’ samorządu gminnego w osobach włościan „wsi Pruszków” wyrażających na zebraniach swój zachowawczy pogląd na „kosztowny” pomysł obrony przeciw ogniowej: „chwalić Boga tyle lat się nie paliło to i straż nie potrzebna”. Straż jednak powstała dzięki staraniom i ofiarności ś. p. hr. Antoniego Potulickiego, który pokonał trudności z władzami (statut, musztra, mundury), ofiarował na czas nieograniczony plac pod’ remizę i dopomógł w budowie tej ostatniej i w budowie wieży trzypiętrowej do ćwiczeń (zniszczonej podczas wojny), oraz dzięki p. Józefowi, Troetzerowi, który jako obywatel i właściciel fabryki narzędzi ogniowych dał sikawki, beczki i wszelkie przybory na dogodnych warunkach, jak również dzięki innym uczynnym. obywatelom (fabr. ołówków p. St. Majewskiego ofiarowała 22 hełmy strażackie p. Józef Orłowski remizę dla oddziału-Żbikowskiego d-t. p.) Wybitna energja ludzi dobrej woli sprawiła, iż z wiosną 1912 r. pożyteczna instytucja .straży poczęła być czynną. Zespół jej liczył wtedy 105 czynnych strażaków i przeszło 130 członków ofiarodawców.Nie odrzeczy będzie wymienić osoby stojące w pierwszym roku istnienia straży na czele tej organizacji, a byli niemi p. p. Prezes Zarządu ś.p. Antoni hr. Potulicki, członkowie Zarządu: ś.p. Bagdach Teodor, Benedykciński Jan, Chełmiński Miłosz, ś. p. Stanisław Kwiatkowski, Pijanowski Karol i Szczepkowski Jan. Komendant Straży inż. Józef Troetzer i Gospodarz ś.p. Tański Piotr. Komisję rewizyjną stanowili: p.p. Augustynowicz, Bagdach T. (junior), Fijalski, Orłowski i Wilczyński.Czasy wielkiej wojny obfitowały w ciekawe epizody – należałoby je wykorzystać w tutejszych annalach historycznych co uczynić powinien bezpośredni uczestnik najcięższych przeżyć straży, obecny jej komendant p. Witold Chełmiński. Aktualny kronikarz notuje jedynie zdarzenia z ostatniej chwili. Do takich należy uroczystość jubileuszowa.Po nabożeństwie w pruszkowskim kościele i przemówieniu okolicznościowem ks. prob. Tyszki, pozostające pod ogólnem dowództwem komendanta Chełmińskiego, oraz zastępcy jego pana Bolesława Forbricha i gospodarza p. Paszke oddziały tutejszej straży. kierowane przez poszczególnych dowódców, a mianowicie odział pruszkowski p.-Orleańskiego, Żbikowski p. Goraczkowskiego i Tworkowski d-ra Deresza, utworzyły na placu przed kościołem czworobok, które to jedną ze stron zajęła grupa gości i delegacje.Po raporcie komendanta straży p. Chełmińskiego, przemawiał p. Wojewoda do szeregowców straży, jako do tych ofiarnych obywateli, którzy w czasie pokoju tworzą armję gotową do walki w imię miłości bliźniego. Następnie p. prezes Zenon Putkowski odczytał sprawozdanie z 15-sto letnie działalności – straży po odczytaniu listy zmarłych strażaków i członków zarządów orkiestra wykonała marsz żałobny. W imieniu licznych miejscowych i zamiejscowych organizacyj przemawiali ich przedstawiciele poczem p. Wojewoda udekorował za 15-sto i 10-cioletnię gorliwą służbę w straży następujące osoby: Komendant Straży p. Witold Chełmiński (złoty medal), p. Goździcki Jan, Hauke, Kowalski W. Woszczyński J., Kukliński Piotr, Reszke J.) Korzeniowski J. i Możdzeński St.Uroczystość zakończyło bardzo sympatyczne towarzyskie zebranie w remizie straży gdzie niezmiernie gościnnie podejmowały strażaków i gości panie z p. komendantową Chełmińską i p. burmistrzową Cichecką na czele. Wśród gości byli obecni: p. Wojewoda Sołtan, zastępca starosty. p. Słowik, Inspektor Zw. pożarnych p. Mierzanowski, vice prezes Zw. Okręgowego p. Mickiewicz, dyrektor Wzajemnego ubez. p. Lipski, Komendant pow. Warszawskiego p. Moritz, delegaci straży z Grodziska, Piastowa, Brwinowa i Ożarowa oraz wielu przedstawicieli organizacyj społecznych.Obecna straż ogniowa daje wszelkie gwarancje bezpieczeństwa i obrony miasta w razie klęski ogniowej.”„Echo Pruszkowskie” z 5 VI 1927 r.

Skip to content