menu

15 PAŹ

15 PAŹ

1917

Uroczystość odsłonięcia kopca Kościuszki, 15 X 1917. Zbiory Książnicy Pruszkowskiej

15 października 1917 r. w Żbikowie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia popiersia Tadeusza Kościuszki. Obchodzone w 1917 r. stulecie śmierci Tadeusza Kościuszki stało się pretekstem do organizacji ogólnonarodowego święta. Za zgodą niemieckich władz okupacyjnych, które pragnęły zyskać przychylność Polaków, w całym Królestwie Polskim odbyły się pochody, koncerty i uroczyste gale. Pomysłodawcą pruszkowskich uroczystości był proboszcz parafii żbikowskiej ks. Tadeusz Czechowski, a w komitecie obchodów znaleźli się najznamienitsi mieszkańcy miasta. 11 października uchwałą Rady Miejskiej nadano imię Kościuszki szkole powszechnej i jednej z głównych ulic miasta, zaś 15 października 1917 r., w stulecie śmierci generała, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia popiersia generała, które stoi do dzisiejszego dnia przy skrzyżowaniu ul. Warsztatowej i 3 Maja. Tradycję uroczystych pochodów kontynuowano w międzywojniu w kolejne rocznice odzyskania niepodległości.

Skip to content