menu

16 CZE

16 CZE

1924

Kazimierz Tyszka, zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

16 czerwca 2024 roku Pruszków odwiedził minister kolei żelaznych Kazimierz Tyszka (1872-1951, minister kolei żelaznych w latach 1923-1925), który dokonał inspekcji prac budowalnych na terenie żbikowskich warsztatów kolejowych. 18 czerwca „Kurjer Warszawski” donosił:

D. 16 b. m. minister kolei, p. K. Tyszka, udał się na inspekcję pruszkowskich warsztatów kolejowych w towarzystwie dyrektora departamentu p. Mrozowskiego, inspektora inż. Pawłowskiego, prezesa dyrekcji budowy inż. Borkiewicza oraz zastępcy prezesa dyrekcji warszawskiej inż. Bieniowskiego. Minister udał się do Pruszkowa w celu zdecydowania na miejscu, jakie najpilniejsze roboty powinny być wykonane w ciągu r. b. w dziedzinie rozszerzenia warsztatów kolejowych pruszkowskich, aby ją doprowadzić do stanu, umożliwiającego jak najszybszą i jak najtańszą naprawę wagonów kolejowych. Minister wydał na miejscu szereg zarządzeń, mających na celu zmniejszenie kosztów naprawy wagonów przy tymczasowem niedostatecznym uposażeniu warsztatów średnich. Nadto minister stwierdził konieczność udzielenia w tym roku dodatkowych kredytów w wysokości pół miljona złotych na rozszerzenie warsztatów. Podczas pobytu w Pruszkowie minister zwiedził fabrykę ołówków St. Majewskiego.

Skip to content