menu

16 MAJ

16 MAJ

1905

„Izraelita” 19 maja 1905 r.

16 maja 1905 roku zmarł w Pruszkowie Jakób Teichfeld – założyciel pruszkowskiej fabryki fajansu, filantrop, współzałożyciel i bodaj najważniejszy z fundatorów pruszkowskiej gminy żydowskiej oraz pruszkowskiego cmentarza żydowskiego. Niestety, choć Jakób Teichfeld był jednym z najważniejszych fabrykantów pierwszych dekad przemysłowego Pruszkowa, a jego fabryka jedną z pierwszych założonych w sąsiedztwie stacji kolejowej Pruszków, już w latach 80. XIX w. – nie wiemy o nim wiele więcej, niż mieści klepsydra, która ukazała się w tygodniku „Izraelita” 19 maja 1905r. i krótkiej notce z kolejnego numeru wspomnianego pisma z 26 maja 1905 r., w której czytamy co następuje:„Ofiarność. Dla uczczenia pamięci b. p. Jakóba Teichfelda, pozostały syn Józef wraz z rodziną przeznaczyli na cele dobroczynne następne sumy: kąpiele ludowe rb. 200. 2.) Na hygjenę praktyczną Bolesława Prusa rb, 200. 3) Na kolonje letnie dla dzieci chrześcijańskich, rb. 250. 4) Na Tow. nieuleczalnych chorych, rb. 150. 5) Na kasę Mianowskiego, rb. 300. 6) Na wpisy dla uczniów chrześcjan, do dysp . redaktora „Prawdy’’, dr. Alek. Świętochowskiego rb. 250. 7) Na biednych m. Koło, w połowie chrześcijan i izraelitów rb. 600. 8.) Na ubogich osady Pruszków, w poł. chrześcjan i izraelitów rb. 150. 9) Zarządowi gminy starozakonnych w Warszawie. rb. 2,000. 10) Zarządowi gminy starozakonnych, do dysp. czł. zarz. p. Lewenberga rb. 150. 11) Na warsztaty rzemieślnicze przy ul. Grzybów, rb. 1,000. 12) Na warsztaty rzemieślnicze przy ul. Stawki rb. 1,000. 13) Na dom schronienia starozakonnych, legat na nabożeństwa żałobne rb. 2,000. 14) Na dom schronienia staroz. rb. 300. 15) Na odzież i obuwie dla dzieci ochron izraelickich rb. 500. 16) Na szpital starozakonnych rb. 750. 17) Na szpital starozakonnych rb. 750 18) Na kolonje letnie dla dzieci żyd. rb. 500. 10) Na szkołę rolniczą w Częstochowie rb. 1,200. 20.) Na Tow. ochrony kobiet żyd. rb. 200. 21) Red. „Izraelity” na wpisy dla ubogich uczniów wyzn. mojż. (do dysp. p. A. J . Cohna) rb. 250. 22) Stowarz. pracown. handl. wyzn. mojż. na fundusz leczniczy rb. 100, 23) Tow. żyd. „Bratnia pomoc” rb. 100. 24) Stowarz. nauczycieli żydów rb. 100. Razem 13,(XX) rb. Oprócz ofiar powyższych, przeznaczony został fundusz rb. 2,000 na zapoczątkowanie instytucyj dobroczynnych bez różnicy wyznań, w osadzie Pruszków, a nadto kilkanaście tysięcy rubli na utworzenie instytucji zapomogowej dla długoletnich pracowników firmy „Jakób Teichfeld ” w Pruszkowie.”

Skip to content