menu

16 STY

16 STY

1938

16 stycznia 1938 roku przy Towarzystwie Cyklistów w Pruszkowie powołano Sekcję Tenisową, o czym wiemy ze „Złotej Księgi Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie”, której oryginał znajduje się w zbiorach Książnicy Pruszkowskiej.

Źródło: Książnica Pruszkowska

1945

Mieszkańcy Pruszkowa odgruzowują teren zakładu, fotografia ze zbiorów Piotra Skowrona

16 stycznia 1945 wycofujące się z Pruszkowa wojska niemieckie podpaliły zabudowania wytwórni obrabiarek. Jerzy Kaleta w monografii „Pruszków Przemysłowy” (Książnica Pruszkowska 2010) pisał:

Dnia 16 stycznia 1945 r., wieczorem, Niemcy przed opuszczeniem Pruszkowa, wobec zbliżającej się ofensywy radzieckiej, wysadzili w powietrze zdewastowane hale fabryczne. Jednocześnie zgromadzili sporo materiałów palnych i podpalili je, co spowodowało pożar obiektów, które jeszcze ocalały od wybuchu. Tak więc zasłużona dla Pruszkowa fabryka przestała istnieć. Komitet fabryczny, który stworzył się już następnego dnia z pracowników fabryki, oszacował zniszczenia, jakie poczynił w dawnej fabryce okupant. Postanowiono jednak, że fabrykę pruszkowską należy odbudować. Przystąpiono więc najpierw do odgruzowania terenu.

Pierwsza powojenna partia obrabiarek opuściła mury fabryki dopiero we wrześniu 1947 roku.