menu

16 STY

16 STY

1938

16 stycznia 1938 roku przy Towarzystwie Cyklistów w Pruszkowie powołano Sekcję Tenisową, o czym wiemy ze „Złotej Księgi Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie”, której oryginał znajduje się w zbiorach Książnicy Pruszkowskiej.

Źródło: Książnica Pruszkowska

1945

Mieszkańcy Pruszkowa odgruzowują teren zakładu, fotografia ze zbiorów Piotra Skowrona

16 stycznia 1945 wycofujące się z Pruszkowa wojska niemieckie podpaliły zabudowania wytwórni obrabiarek. Jerzy Kaleta w monografii „Pruszków Przemysłowy” (Książnica Pruszkowska 2010) pisał:

Dnia 16 stycznia 1945 r., wieczorem, Niemcy przed opuszczeniem Pruszkowa, wobec zbliżającej się ofensywy radzieckiej, wysadzili w powietrze zdewastowane hale fabryczne. Jednocześnie zgromadzili sporo materiałów palnych i podpalili je, co spowodowało pożar obiektów, które jeszcze ocalały od wybuchu. Tak więc zasłużona dla Pruszkowa fabryka przestała istnieć. Komitet fabryczny, który stworzył się już następnego dnia z pracowników fabryki, oszacował zniszczenia, jakie poczynił w dawnej fabryce okupant. Postanowiono jednak, że fabrykę pruszkowską należy odbudować. Przystąpiono więc najpierw do odgruzowania terenu.

Pierwsza powojenna partia obrabiarek opuściła mury fabryki dopiero we wrześniu 1947 roku.

Skip to content