menu

16 WRZ

16 WRZ

1934

Fotografia ze zbiorów p. Zdzisława Zaborskiego.

16 września 1934 roku przy ul. Ołówkowej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia figury Matki Boskiej, która do dziś stoi przy byłej bramie fabryki ołówków. Reporter „Głosu Pruszkowa” (1934 nr 10) relacjonował:

Dnia 16 września r.b. odbyła się podwójna uroczystość; msza św. w kościele na intencję fabryki [ołówków St. Majewskiego] o godz. 9, na której chór pod dyr. p. Fr. Piątka odśpiewał mszę św. De la Hache i o godz. 11 na terenie fabryki poświęcenie statuy. Poświęcenia dokonał ks. Edward Tyszka wobec zgromadzonych rzesz roboczych, zarządu i zaproszonych gości. Po poświęceniu wyraził ks. proboszcz swoje zadowolenie z tak zgodnej współpracy i życzył, by ta statua Matki Boskiej była nie tylko wieczystą pamiątką, lecz łączyła rzesze robotnicze z zarządem. Poczem zabrał głos p. inż. Leszek Majewski, który w serdecznych słowach, w imieniu Zarządu dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tej wzniosłej uroczystości za tak szlachetną myśl i dar dla fabryki. P. inż. Stanisław Majewski, dziękując pracownikom i robotnikom za tą wielką niespodziankę, zaznaczył, że czuje się nader szczęśliwy, iż doczekał się jeszcze tak podniosłej uroczystości. Na zakończenie podkreślił, że faktycznie tylko opieka Matki Boskiej to sprawiła, że te mury dwukrotnie burzone przez pożar i wojnę dziś jeszcze rozbrzmiewają turkotem maszyn, zatrudniających rzesze robotnicze. Uroczystość zakończono wspólną fotografją.

Skip to content