menu

17 LIS

17 LIS

1922

„Świat” 1922 nr 47

17 listopada 1922 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod (od)budowę głównych warsztatów wagonowych w Pruszkowie. Grudniowy „Mechanik” (1922, Zeszyt 12) donosił:

W dniu 17 listopada odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego głównych warsztatów wagonowych w Pruszkowie. Warsztaty w Pruszkowie istniały przed wojną, zostały jednak całkowicie zburzone. (…) Ministerstwo Kolei Żelaznych zaprojektowało budowę szeregu naprawni. Pierwszym etapem tego programu jest budowa warsztatów w Pruszkowie. Warsztaty obliczone są na znaczną wydajność. Ogólna powierzchnia zabudowana wynosić będzie około 70.000 m kwadratowych, a dwie główne montownie zajmować będą powierzchnię około czterech mórg każda. Przez naprawę przejść będzie mogło rocznie około 1.800 wagonów osobowych i 6.500 wagonów towarowych. Jednocześnie z warsztatami przystąpiono do budowy kolonii rzemieślniczej w pobliskiej osadzie Utracie, gdzie powstanie około 50 domów mieszkalnych o powierzchni ogólnej 20.000 m kwadratowych. W kolonii jest przewidziana budowa szkoły, kasyna, apteki, sklepów itp. Powstanie nowych warsztatów kolejowych spotęguje w poważnym stopniu środki naprawy taboru i odciąży pod tym względem fabryki prywatne, które z natury rzeczy nie naprawą, lecz budową nowego taboru zajmować się powinny.

Skip to content